MY jsme dobří, ONI jsou špatní

Stereotypy jsou běžnou a potřebnou součástí našeho myšlení. Problematické je, když dělíme lidi na základě jediného rozdílu do údajně zcela odlišných skupin a spojíme to s hodnocením. Naše skupina z toho vyjde jako ta správná a normální, zatímco ti druzí jsou prostě od přírody divní a horší než my.

S tímto vzorcem myšlení se setkáváme takřka všude: v médiích, v politice, ve škole i v Pionýru. Náš oddíl (tábor) je nejlepší, ostatní dělají všechno špatně. S áčáky se nekamarádíme, jsou to šprti. Naše dítě nebude chodit do třídy s Romy, zdržovali by ho. Migranty v naší zemi nechceme, nejsou civilizovaní. Podobné výroky neříkají nic o druhých, kteří často ani netvoří jednolitou skupinu. Vypovídají jen o představách v hlavách těch, kteří je pronášejí.

Takové myšlení může být základem pro diskriminaci a násilí z nenávisti (tj. násilí motivované předsudky, slovní i fyzické). Rozlišit mezi neškodnými řečmi, zdravou soutěživostí a předsudečným chováním přitom nemusí být vždy jednoduché. Kdy bychom se měli mít na pozoru? Když se takto vyjadřují lidé v pozici moci, což jsme ve vztahu k dětem i my vedoucí a instruktoři. Když se s „těmi druhými“ nepotkáváme a nemají možnost mluvit sami za sebe. Když hodnotící představy sdílí velká část společnosti, nebo dokonce už dochází k násilí proti dané skupině.

Předcházet vytváření propastí mezi skupinami můžeme tak, že budeme hledat spíš společné věci a budeme podporovat zájem o druhé. Existující rozdíly nemusíme popírat, spíš je berme jako výzvu k lepšímu vzájemnému poznání a zkoumání souvislostí. Pro otevření diskuze s dětmi na téma meziskupinového (ne)přátelství se hodí animované filmy O myšce a medvědovi (2012) a Zootropolis (2016).

Nápady na aktivity, pedagogickou podporu i teorii nabízejí příručky:

Holá, A. a kol.: Já a oni jsme my. In IUSTITIA, o. s., Praha, 2012. Dostupné z: 

https://www.in-ius.cz/vzdelavame/vzdelavaci-materialy/ja-a-oni-jsme-my.html

Malířová, E. a kol.: Lidé v pohybu. NaZemi a Junák – český skaut. Dostupné z: https://lidevpohybu.eu/

Winkelmann, A. S.: More Than Culture – Více než kultura. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Plzeň, 2016. Dostupné z: https://www.tandem-org.cz/vedoma-prace-s-diverzitou

Bára Nechanická