Průvodce oddílového vedoucího: Tady je klubovna pionýrů

V ČR je přes 500 pionýrských oddílů, to je docela slušné číslo, to bychom už měli být vidět. Přesto si stěžujeme, že se o nás moc neví. Tohle však máme především ve svých rukou. Schválně, ví lidé v okolí tvého oddílu, kde máte klubovnu?

Dnešní článek bude trošičku jiný, bude o propagaci, o budování značky. Možná si říkáš, proč psát o propagaci oddílu v dubnu? Blíží se tábory a pozornost se začíná více soustředit na ně. Propagaci budeme řešit v září, když budeme hledat nové členy oddílu. Jenže to je právě problém, v září už bude pozdě. Navíc pokud propagaci vnímáme jen v okamžiku, kdy potřebujeme nové členy, je pozdě asi vždycky.

Při hledání nových členů samozřejmě používáme běžné prostředky, rozdáváme a vyvěšujeme letáčky, děláme nábor v blízkých školách, pořádáme otevřené akce pro veřejnost… Tím bychom ale rozhodně neměli skončit.

„Protože jsme pionýři, měli bychom společně s oddílovými znaky používat i ten pionýrský.”

Už jsem zmínil budování značky. Ta je vždy spojena s něčím vizuálním. O symbolice oddílu jsme si povídali v prosinci, takže není třeba opakovat. Důležité však je, abychom svůj vizuální vzhled ustálili v nějaké jednotné podobě a tu pak důsledně používali všude. A protože jsme pionýři, měli bychom společně s oddílovými znaky používat i ten pionýrský. Nakonec, klubovna pionýrů se snadno pozná podle znaku a nápisu. Pionýr má k tomuto grafický manuál – právě proto, aby vizuální výstupy byly stejné a společně jsme budovali značku. Pokud veřejnost uvidí zajímavou činnost oddílů spojenou s názvem Pionýr a se znakem vlaštovky, bude to pro nás všechny skvělá vizitka. V grafickém manuálu se můžeme inspirovat i pro oddílové vizuály a sjednotit je v podobném duchu.

K budování značky dále potřebujeme obsah. Těžko se bude mluvit o prázdné schránce. O náplni oddílu jsme si povídali v listopadu, takže už jistě víš, co tvůj oddíl dělá, jaké mají jeho členové zájmy… Popis činnosti využiješ na různé dokumenty, letáčky, na web apod., je tedy dobré věty pořádně formulovat, aby nebyly moc ukecané a zároveň obsahovaly patřičný náboj, který zaujme.

Obsah nejlépe sdělí ti, kteří dané věci zažili. Náplň oddílu by tedy neměly být jen pěkné řeči v úvodním odstavci na webu, ale měli by o nich, mluvit i členové oddílu. Koneckonců, šeptanda (tedy reference na základě osobního zážitku) je tou nejlepší propagací. Nemusíme ale spoléhat jen na spontánní reakce, byť ty jsou nejúčinnější, můžeme děti aktivně zapojit. Na akcích pro veřejnost mohou pomáhat na stanovištích, letáčky do školy mohou přinést děti… Můžeme i běžnou činnost dělat veřejnosti na očích. Když si půjdeš s oddílem zahrát zajímavé hry na blízké hřiště, bude to skvělá ukázka (a propagace) činnosti. Zvláště když budou všichni vědět, že to je ten pionýrský oddíl z vedlejší ulice.

Rozšiřuj také řady fanoušků oddílu. Zapoj rodiče dětí, můžeš je občas pozvat na společnou výpravu nebo na návštěvní den na tábor. Zjisti, co dělají nebo umí, a popros je o nějakou pomoc. Rodiče budou mít nejen radost, že mohou se svými ratolestmi něco dalšího sdílet, ale budou i více o oddílu mluvit se svými známými. Zapoj i bývalé členy, udržuj síť kontaktů kolem oddílu.

Důležité je mluvit i s dalšími partnery. Udržuj kontakt se školou, s úřadem… A nejen v době, kdy po nich něco žádáš (možnost udělat nábor, získat peníze z grantu…). Zkus také něco nabídnout, ať už se jedná o nějakou brigádu nebo dobrovolnou činnost.

Teď si možná říkáš, to je všechno pěkný, ale co když máme členů dost a další nepotřebujeme? I v takovém případě je dobré značku budovat, protože nejde jen o doplňování členské základny, dobré jméno nám přinese více podpory finanční, hmotné i lidské, kterou můžeme využívat. A jednou třeba i ti členové dojdou a budeme je chtít doplnit, dobrá značka nám v tom hodně pomůže. Aktuální dostatek členů pak můžeme jednoduše komunikovat v materiálech – prostě to budeme uvádět, aby o tom veřejnost byla informována. Ještě lepší řešení by ale bylo využít velký zájem k růstu. Místo jednoho oddílu nabídnout dva. Nebo můžeme oddíl rozdělit do družin. Tady ale určitě zazní námitka, kde vzít další vedoucí a instruktory? No, možná žádné další nepotřebuješ. Vzpomeň si na články z února a března o družinovém systému a participaci. Zapoj do procesu více děti, koneckonců, pokud je oddíl tak úspěšný, že má nebývalý přetlak zájmu, jistě má ve svých řadách i potenciální schopné rádce, budoucí instruktory a vedoucí.

Ráma