Letní tábory se blíží

Také chystáte letní tábor? Na hodně věcí jsme už připraveni z loňského roku. Umíme připravit tábor tak, aby vyhovoval přísným hygienickým podmínkám (nakládání s vodou, mytí rukou, příprava stravy, toalety navíc…), zvládáme tábory bez návštěvních dnů, umíme přizpůsobit program tak, abychom měli co nejmenší kontakt s civilizací. Ale co nás čeká letos? Na to zatím nikdo nedokáže dát přesnou odpověď. Všichni doufáme, že se epidemická situace uklidní a tábory se budou moci uskutečnit.

Chystejte, ale neutrácejte

Počítejte s tím, že hygienické požadavky budou minimálně stejné jako loni. Mohou však být rozšířené o další, např. o negativní výsledky testů před nástupem na tábor pro všechny účastníky i personál. Nebo může být nařízena povinnost testování v průběhu tábora, které poté musí zajistit zdravotník akce. Také může dojít k omezení maximálního počtu účastníků na táboře. Udělejte si dopředu kalkulace, za jakých podmínek je pro vás reálné tábor ještě uskutečnit.

Stejně jako v loňském roce si musíte dát pozor na to, že pokud se tábor neuskuteční, je nutné vrátit celý účastnický poplatek. Nelze jej krátit o výdaje, které jste měli před táborem. Proto o nákupech materiálu a vybavení v předstihu rozhodujte s rozmyslem.

Mějte lidi v záloze

Již teď víme, že studenti mohou mít posunuté praxe a maturity až do konce srpna 2021. Může se nám tak stát, že ze studijních důvodů na tábor nepojedou. Proto si udělejte dopředu personální rozvahu. Důležité je mít v záloze lidi s příslušnou kvalifikací, kteří naskočí, když to bude potřeba. U zdravotníků, které na mnoha táborech zajišťují zdravotní sestry a lékaři, se může stát, že jim jejich zaměstnavatel neumožní účast na akci – neposkytne jim volno. Pokud potřebujete před táborem proškolit hlavní vedoucí tábora, můžete využít on-line kurz, který je vypsán na Přihlašovně. Pro účast v kurzu platí podmínka, že zájemce o získání kvalifikace musí být držitelem KOV (kvalifikace oddílového vedoucího) a musí být starší 21 let. Tuto možnost však využívejte pouze v případě, že nutně potřebujete mít na táboře další osobu s příslušnou kvalifikací.

Buďte připraveni na změny

Je možné, že nebudou vůbec povolené zotavovací pobytové akce pro děti. Pokud je to jen trochu možné, zkuste mít rozmyšlenou i náhradní variantu, kdy pobytový tábor změníte na příměstský. I tím můžete rodičům pomoci a děti mohou být v kontaktu s vrstevníky a kamarády, který jim teď tak strašně moc chybí.

Projektové dny na táboře

Do pobytových táborů můžete nově zapojit i projektové dny ze Zlepšovadla (pro bližší informace kontaktujte Kateřinu Brejchovou na kaca@pionyr.cz nebo Darinu Zdráhalovou na zdrahalova.darina@seznam.cz). Pokud by vám nevyšel pobytový tábor, lze projektové dny realizovat na příměstských táborech. Pozor, projektové dny nelze zaměňovat za vzdělávací dny, o kterých se dozvíte dále.

Anička

Schvalovací list on-line
Žádáme všechny organizátory letních táborů, aby vkládali své tábory přes webové rozhraní (na stránkách pionyr.cz v části Pro členy, v menu vlevo zvolit tlačítko Vložit akci a následně z nabídky typ akce, vybrat Tábor). Přinese to hned několik výhod. Můžete si vytvořit na webu schvalovací list a pokud budete chtít, můžete zveřejnit tábor v přehledu táborů projektu Opravdu dobrý tábor (www.dobrytabor.cz). Dále nám i krajským organizacím usnadníte další zpracování informací o táborech. Nové vkládání táborů bude spuštěno na konci března.