Vzdělávací dny

V průběhu prázdnin 2020 si některé pionýrské skupiny poprvé vyzkoušely organizaci vzdělávacích dnů v rámci pionýrské výzvy KOPR (alias KOnec PRázdnin). Zkušenosti jsou různé, z řady míst velmi pozitivní, a to včetně ohlasů dětí a rodičů.

V letošním roce už do KOPRu nesměřujeme, protože vzdělávací dny se nemusí konat jen o prázdninách. Hned jak to půjde, můžeme je zařazovat i do naší celoroční činnosti. Jeho cílem není zřídit pionýrské školy, obstarat lavice a tabule a začít s nedělní školou. Jak může tedy vypadat vzdělávací den?

 • V průběhu vzdělávacího dne získají děti nové nebo rozšiřující informace odpovídající rámcovým vzdělávacím programům, nebo naopak již získané informace využijí v praxi, a doplní tak o praktické zkušenosti.

Pokud si nevíme úplně rady, můžeme se obrátit na některého z pedagogů – pionýrů, jistě je na každém kraji najdeme. Pro inspiraci můžeme sáhnout i do pionýrských programů Výpravy za poznáním – můžete si je buď stáhnout z internetu, nebo objednat v papírové podobě na Ústředí (e-mail anna.novakova@pionyr.cz).

 • Vzdělávací den by měl být rozdělen na aktivity více vzdělávacího charakteru a aktivity odpočinkové, rekreační a herní.

Ideální poměr samozřejmě neexistuje, závisí od charakteru akce, věku dětí, náročnosti apod. Nicméně orientačně počítejte se čtyřmi hodinami vzdělávacích aktivit.

Moc se přimlouváme, aby součástí vzdělávacího dne byly aktivity sportovní či turistické, tedy aby se děti hýbaly, a to nejlépe venku na čerstvém vzduchu, a alespoň trochu dohnaly ten letošní pohybový deficit.

 • Zařadit vzdělávací den můžete prakticky kdykoliv.

Řeč je samozřejmě o době, kdy nám to epidemiologická situace dovolí a bude možné naši činnost obnovit. Potom třeba takhle:

 • jednodenní program v klubovně a jejím okolí může být vzdělávací den,
 • sobotní jednodenní akce (výprava) může být vzdělávací den,
 • víkendová výprava může obsahovat jeden či dva vzdělávací dny, jeden vzdělávací den by měl mít rozsah minimálně 8 hodin,
 • do cyklu jednodenních programů v průběhu víkendu nebo kratších prázdnin můžeme zařadit vzdělávací dny nebo mohou mít takový charakter všechny,
 • podzimní prázdniny, které plánujeme jako výpravu mohou mít vzdělávací charakter jako celek nebo v nich opět mohou být zařazeny vzdělávací dny jako součást programu,
 • nesmíme zapomenout ani na tradiční příměstské tábory, které jsou letos znovu ve hře a cyklus vzdělávacích dní, klidně může nést pojmenování příměstský tábor,
 • v průběhu letních prázdnin můžeme připravit i kratší pobytové aktivity nesplňující podmínky tábora – tedy do 6 dnů.

Prakticky jediným typem aktivit, které jsme z možného propojení se vzdělávacími dny vyřadili, jsou letní tábory. Nicméně tam, kde by se jednalo o specifické aktivity připravované ve spolupráci s konkrétní školou, mohou být dohodnuty individuální podmínky pro realizaci.

Koho zapojit?

 • Samozřejmě zejména naše kvalifikované vedoucí, na něž se při výchovné a vzdělávací činnosti spoléháme celoročně, ideální parketa pro vysokoškoláky,
 • určitě více instruktory – vzdělávací dny pro ně mohou být zajímavou brigádou a také šancí k rozvoji – pokud něco někomu jinému vysvětlujeme, sami si věci kvalitně ukládáme do paměti,
 • pionýry – aktivní či bývalé pedagogy,
 • školy – akce či jejich zaměření můžeme konzultovat nebo připravovat ve spolupráci se školou, což bude zajímavé zejména pro skupiny, které jsou s konkrétní školou provázané.

Jak vás podpoříme?

 • Metodickou podporu v podobě materiálů Výpravy za poznáním,
 • vzdělávací dny budou podpořeny i finančně, a to ve výši 150 Kč na dítě a den na ONIV (ostatní neinvestiční náklady) a dále 150 Kč na dítě a den ve mzdových nákladech (tedy na dohody o provedení práce),
 • dohody o provedení práce bude možné uzavřít přímo s Pionýrem, tato administrativa tedy nemusí být zajišťována na pionýrské skupině.

Uvedené částky vychází z našeho předběžného propočtu, nicméně je považujeme za reálné. Vnitřní výzva na vzdělávací dny bude vyhlášena na přelomu března a dubna běžným způsobem a bude obsahovat i podrobnější pravidla pro realizaci.

Závěrem

Není třeba se zbytečně obávat, naše činnost s dětmi je vzdělávání, a to velmi důležité, byť se jmenuje neformální.

Káča

Když…

 • … na výpravě s dětmi navštívíme historické památky, program doplníme zjišťováním místní historie a ideálně souvislostí s historií státu či Evropy, klidně formou her – JE TO VZDÉLÁVÁNÍ.
 • … učíme děti orientovat se v mapě, pracovat s ní, číst v ní – JE TO VZDĚLÁVÁNÍ.
 • … zařadíme do programu technické aktivity – od nejjednodušších s papírem, nebo podle plánku postavíme auto z Merkuru – JE TO VZDÉLÁVÁNÍ.
 • … s dětmi šifrujeme, učíme se rozpoznávat v šifrách pravidla a používat klíče – JE TO VZDĚLÁVÁNÍ.

Mohli bychom samozřejmě pokračovat na několik dalších stránek. V loňském KOPRu jsme našli prázdninový týden s angličtinou, týden vzdělávacích dní s pedagogy ve výslužbě, zapojení záchranářů, archeologů… Takže v tomto směru se o vás nebojíme.