Jednání…

Únor byl zdánlivě měsíc bez velkých zasedání. Leč to neznamená, že neprobíhala žádná další jednání. Patří k povinnostem představitelů spolku, aby (jde ostatně také o PíáR, že?) se setkávali s představiteli nejrůznějších sfér života (občanské) společnosti. Patří k tomu i jednání s politiky, či s představiteli politických stran (zejména v parlamentu – Poslanecké sněmovně či v Senátu).

Pavel Dvořák na koncertu Děti dětem

Společenská příležitost
Koncert Děti dětem je místem, kam najdou cestu politici, a tak lze získat nějaké bodíky –když vedoucí úřadu vlády vidí na vlastní oči stovky účinkujících na podiu a aplaudujících v hledišti, je velmi pravděpodobné, že si tu zkušenost nenechá jen pro sebe.

Letos poprvé k nám zavítal p. Pavel Dvořák, vedoucí úřadu Vlády ČR, přišel s manželkou a doprovázel ho i asistent. Nejdříve se rozhlížel poněkud nejistě, ale velmi rychle se naladil na vlnu spontánní nálady – a vedle splněné společenské povinnosti – si koncert doslova vychutnal. Rozloučení bylo už zcela srdečné a neformální. Stejně jako konstatování, že je lepší jednou vidět, než desetkrát slyšet, či že přicházel s určitou obavou z formálnosti, ale že bezprostřednost dětí ho zcela strhla.

Pracovní prostředí
Pro běžného smrtelníka je Poslanecká sněmovna (či Senát) jakási instituce, kde se schvalují (či pečou) zákony. Pro poslance či senátora jde ovšem o pracovní prostředí… – a tak se občas ocitnou i představitelé Pionýra ve fabrice na zákony, aby trošku zalobovali – pro spolky a Pionýr jmenovitě.

Aktuálně to byla jednání dvě – s předsedou ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny, p. Jeronýmem Tejcem (ČSSD), či s poslankyní paní Ninou Novákovou (TOP09 a Starostové) z „našeho“ Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Vlastní obsah jednání byl různorodý – vždy šlo nejdříve o informaci o Pionýru a odpovědi na z toho plynoucí otázky, budiž zaznamenáno, že odezva byla vlídná a vstřícná. Dále přišla řeč na parlamentní orgány, protože tohle funkční období sněmovny bylo specifické tím, že neexistoval Podvýbor pro mládež (ovšem s vědomím, že jde o potíž řešitelnou až v dalším funkčním období). Hovořili jsme i o některých tiscích – návrzích zákonů, například „Zákona o statusu veřejné prospěšnosti“, kdy jsem vysvětloval možné souvislosti, plynoucí z uplatnění teoretického předpisu v reálném životě spolku, jako je Pionýr.