Husovku zachraňujeme i dál

Začátkem dubna skončila sbírka na platformě Donio. K datu uzávěrky Mozaiky se na ní sešla úctyhodná částka 425 738 Kč. Vytvořili ji společně drobní přispěvatelé, ale i dárci, kteří se rozmáchli velkoryse. Jedněm i druhým patří veliké poděkování, že v dnešní nesnadné době projevili sounáležitost. S každou darovanou korunou se umenšuje náš závazek u banky a to je to hlavní, oč tu běží.
Aktivita nazvaná Zachraňme Husovku tím však nekončí! Jen se pozornost nyní přesouvá na druhou – dlouhodobou – sbírku, kterou má ve své gesci Jihočeská krajská organizace Pionýra. Do ní je možné přispívat prostřednictvím sbírkových kasiček, které jsou dostupné na některých pionýrských akcích, nebo přímo na transparentní účet u Fiobanky.
Republikové finále Pionýrského Sedmikvítku MELODIE, které se konalo v polovině března v divadelním sále Husovky, opět ukázalo i veřejnosti, že Husovka za to stojí. Aukce fotografií p. D. Krále, která se tam konala a jejíž výtěžek putoval právě na sbírku, je dokladem, že dobrým nápadům se daří.

Martin

Přispívat můžete na účet JčKOP 2902367062/2010. Každá koruna se počítá!