Kalendárium: duben 2023

Vyrazte na Cestu odhodlání (BHCO)

Zveme všechny odvážné a vyspělé kolektivy dětí, mládeže a dospělých znalých pobytu v přírodě, táboření a schopných přežít nástrahy terénu i počasí na XLV. ročník BHCO, který pořádají Pionýrská skupina MOV Střelka Kostelec n. L., Pionýrské centrum Okresní rada Mělník a kolektiv zakladatelů v okolí Mařenic a CHKO Lužické hory.

Start je v pátek 9. června 2023 v době od 16 do 20 hodin. Místo startu bude včas upřesněno, ale bude určitě z vlakového nádraží, aby bylo dostupné pro nemotorizované účastníky. Cílového prostoru je nutno dosáhnout do 23 hodin soboty 10. června.

Na kolektivy v minimálním počtu pěti a maximálním počtu devíti účastníků čeká kompletní turistika (včetně práce s mapou pomocí souřadnic), zálesáctví (vaření, ohniště, fauna, flora), práce s lanem, první pomoc, střelba, odhady vzdáleností a výšek, hody čímkoliv a na cokoliv, šifrování, jízdní řády, KPZ, Morseova abeceda, telegrafní klíč, uzly, hvězdná obloha, překonání různých překážek, zákres terénu apod.

V pátek se budete stravovat z vlastních zásob, v sobotu na trase dostanou účastníci potraviny k obědu a záleží na nich, jestli a jak je využijí (budete v CHKO). Samozřejmě nebude chybět tradiční večeře v cílovém prostoru.

Pro páteční noc na ubytování využijete bivak na trase, v sobotu pak budete spát ve vlastním vybavení v cílovém prostoru.

Přihlášky a bližší informace na tel.: 606 249 377, e-mail: generaljirka@seznam.cz
Za organizátory Jiří Generál Vostřel