Dotace trošku jinak

Na posledních dvou jednáních Výkonného výboru ČRP jsme se zabývali systémem poskytovaných dotací z MŠMT a připravili jsme několik změn. I v budoucnosti budou nové výzvy a programy reagující na aktuální situaci a problémy, které v rámci naší činnosti pomáháme řešit. V této části projektového řízení asi vždy půjde o rychlou reakci a schopnost přiložit ruce k dílu.

Ve zbývající části nákladů, které z dotace hradíme, chceme v následujícím období posilovat efektivní využití prostředků a jejich lepší směřování zejména do celoroční činnosti pionýrských oddílů. Rádi bychom tedy pootočili kormidlem a nastavili u některých dotačních titulů nová pravidla.

Pro rok 2024 se chceme zaměřit na dvě oblasti:
Program podpory oddílové činnosti má nabídnout skupinám možnost tříletého plánování. Tři roky jsou doba, která už z pohledu plánování rozvoje činnosti dává smysl. Cílem je přivést lidi na skupinách k debatě o vhodných a možných rozvojových cílech a potřebách z nich vyplývajících. Pokud skupina projekt zpracuje a předloží, bude po jeho schválení financování v následujícím tříletém období prioritou.

Samozřejmě, že připravit takový tříletý projekt už nebude tak úplně jednoduché. Ale jako u každé změny a každého posunu máme pro vás pomoc v podobě on-line seminářů pro všechny, kteří se chtějí naučit psát skutečně rozvojové projekty.

Plánování rozvoje by mělo být samozřejmostí u nově vznikajících oddílů, mělo by být ale i běžnou součástí oddílového života.
Vnímáme, že v průběhu tříletého období bude třeba projekt aktualizovat a upravovat a v připravovaném systému s tím budeme počítat.

Na každé skupině a v každém oddíle asi přijdete bez dlouhého přemýšlení na to, kudy by se dala činnost vylepšovat, rozšiřovat. Cíle, které si lidé na skupinách nastaví, se vždy budou týkat kvality a kvantity oddílové činnosti. Tomu musí předcházet hodnocení stavu. Máme dospělé, kteří jsou ochotni se věnovat dětem? Máme podmínky pro rozdělení oddílu do družin? Pak asi může být cílem zvýšení počtu členů. Chceme rozšířit činnost o nové aktivity a zatraktivnit ji? Pak asi kromě vedoucích potřebujeme i nové vybavení. Cílem bude vždy zvýšení členské základny, rozšíření výchovně-vzdělávacích aktivit. Plán musí velmi zjednodušeně umět odpovědět na otázku PROČ (a to vychází z hodnocení stavu) a JAK (a tady je prostor pro využití financí). A pak už je tu jen stanovení cílů. A tohle přece dokáže každý kolektiv vedoucích a instruktorů. PROČ byl nastaven jako rozvojový program a je na čase se k těmto kořenům vrátit.

V Programu podpory oddílové činnosti budeme dál podporovat vedle základního programu (vybavení a materiální podmínky činnosti) i program Jezinky a Táborovky. Tady se tříletý program přímo nabízí – dáme dohromady klubovnu a oddíl, vybavíme ji, postupně rozvíjíme práci s dětmi a podle toho doplňujeme i zázemí v klubovně. I tady plánujeme z Ústředí a Ústředního pionýrského vzdělávacího centra (ÚPVC) metodickou pomoc v podobě online seminářů.
Předpokládáme, že postupně budeme posilovat nejnovější část programu, tedy Oddílové výpravy. Oddíl, který má vybaveno, zajištěno, a ještě neplánuje obnovu zázemí, bude logicky nejvíc využívat peníze na přímou oddílovou činnost – oddílové akce. Program oddílové výpravy nabízí lepší financování aktivit pro naše členy.

Druhým programem, pro který plánujeme tříletý projekt, pak bude program Zázemí zaměřený na opravy, údržbu a dovybavení objektů v majetku Pionýra a pobočných spolků. Nově i zde chceme nabídnout skupinám víceleté financování – tedy možnost naplánování potřebných a navazujících činností tak, aby skupina měla vyšší jistotu, že celá naplánovaná akce bude postupně zafinancovaná.

Kromě víceletého financování ale chceme, aby VV ČRP mohl předložené projekty posuzovat na základě dostatečného množství informací a podkladů k předloženým požadavkům. I pro jednoleté projekty bude platit, že rozpočty a popisy realizace projektu budou zpracovány podrobněji a budeme trvat na doložení zejména kvalitní fotodokumentace objektu, ze které bude možné získat základní představu o objektu jako celku, jeho využití i problémech, které mají být s využitím finančních prostředků řešeny. Obdobně jako na fotodokumentaci chceme klást důraz i na hledání odpovědí, jak dotčený objekt přispívá k zajištění podmínek pro celoroční činnost s dětmi a mládeží, což znamená kvalitnější přípravu ze strany předkladatelů žádostí.

Pokud zvažujete předložení projektu pro rok 2023, je v průběhu letních měsíců třeba takovou dokumentaci objektu připravit, protože zejména u stanových základen to v termínu předkládání bude problém.

Současně bychom chtěli vyjít v obou případech žadatelům vstříc a připravujeme posunutí termínů, které se dotací týkají. Programy pro naše vnitřní projekty budou vyhlašovány již průběhu října 2023, předpokládáme jejich odevzdávání do konce listopadu 2023. Pro období 2024 – 2026 tedy budou vyhlášeny první tříleté programy. Projekt, který přihlásíte (a který bude odpovídat požadavkům), projde klasickým výběrovým řízením, a pokud bude podpořen, bude jeho financování mít přednost před jednoletými projekty. Ty totiž samozřejmě zůstanou, jen budou až druhé v řadě posuzovaných.

Finanční prostředky tak bude možné rozdělit na jednotlivé projekty ihned po ukončení dotačního řízení na MŠMT.

Co se nemění?
Určitě malé dotaze tzv. MTZ za tábory. Tenhle titul je totiž pro spolek velmi důležitý, údaje o nákladech táborů využívá spolek v navýšení nákladů tam, kde nejsou navyšovány adresáty, např. financování provozu krajů, nebo navyšování výše uvedeného programu Zázemí a v neposlední řadě i navyšování dotace na provozní náklady kluboven.

Zůstane dotace na krátkodobé akce, odtud je financována většina otevřených akcí a samozřejmě dotace na provozní náklady a nájmy kluboven, kterou považujeme za základní pilíř podpory celoroční činnosti.
Podle stanovení priorit MŠMT pak můžeme počítat s různými zelenými aktivitami, programem Úspora a dalšími.
A vlastně se nemění nic, jen se otevírá možnost tříletých projektů, a protože naším cílem je plánování a účelné využívání dotací s důrazem na zajištění dalšího rozvoje, budou mít jejich předkladatelé přednost před těmi, kteří složitější projekty dělat nechtějí. Těm, kteří chtějí, ale nejsou si jistí, zda by to dokázali, nabízíme semináře, které ukážou jak a kudy.

Káča Brejchová