Dopravní prostředek

Dnešní aktivitu začneme hrátkami s moukou. Každé dítě dostane tácek s hromádkou mouky. Mouku si děti uhladí nebo roztřepou, aby vznikla rovná plocha, do které začnou malovat prstem a tvořit různé obrázky. Po dokončení obrázku stačí jen znovu uhladit mouku a malíř může tvořit další obrázek.

Vlastní tvoření
Děti si vyberou odstřižky dle libosti a podle své fantazie seskládají dopravní prostředek, který potom nalepí na papír. Mohou své vozidlo pojmenovat a napsat o něm krátký příběh.

Pomůcky: karton A4, různé odstřižky barevných papírů, lepidlo, nůžky, tácek, hladká mouka

Námět k prožitkovému tvoření od Radky Rubešové (www.radkarubesova.cz)
Marcela