Jak vypadá dobrý příspěvek

Poslední měsíce rozebíráme sociální sítě. Jejich vznik, algoritmy, cílové skupiny. Pokaždé jsme i trochu zabrousili do toho, jaký příspěvek je pro síť nejlepší. Teď bych toto téma chtěla rozebrat jako celek.

Formát příspěvku
Každá sociální síť má své ideální parametry příspěvků. U facebooku i instagramu nejvíce využíváme klasický příspěvek, poté stories a případně videa. Veškeré rozměry najdete v našem přehledu. Jaké formáty využívat jsem zmínila u jednotlivých sítí.

Jak psát texty
Nejdůležitější částí příspěvku je fotka – právě ta musí uživatele zaujmout. Druhá věc, která rozhoduje o tom, jestli uživatel bude příspěvku věnovat pozornost, je první věta příspěvku. V jakém pořadí by tedy měly jít informace pod příspěvkem?
• Co fotka vyjadřuje / nad čím se má čtenář zamyslet / chceme od čtenáře nějakou akci?
• Další informace (max 3 body)
• Odkaz na doplňující info

Za rok, co spravuji sociální sítě Pionýra, jste si mohli všimnout, že ke komunikaci pod příspěvkem využívám smajlíky jako jakési rozdělovníky pro uživatele. Všimli jste si významů, které schovávají?

Další důležitá věc, na kterou musíme při psaní příspěvku myslet, je tón, jakým komunikujeme a s kým komunikujeme. Už jsme si řekli dříve, na facebooku budete mít pravděpodobně jinou cílovou skupinu než na instagramu. To také znamená, že každou skupinu bude zajímat trochu jiná věc. Možná půjde o stejnou informaci, ale podáte ji jinak. Jako příklad si vezmu příspěvek o táboru.

Co pravděpodobně zajímá rodiče:
• Cena a datum
• Kde se tábor odehraje
• Kdo tábor dělá

Co bude zajímat děti:
• Co zažijí
• Koho potkají
• Po přečtení příspěvku by měla proběhnout nějaká akce.
U rodiče to v nejlepším případě bude kontaktování a případné přihlášení potomka na tábor. U dětí půjde o to, že řeknou rodičům, že chtějí na tábor jet.

Na co tedy musím myslet při vytváření příspěvku?
• Která forma příspěvku nejlépe předá to, co chci uživateli říct?
• Je fotka / video kvalitní?
• Která informace je nejdůležitější?
• Je vpředu?
• Není text příliš dlouhý?
• Je text uzpůsobený cílové skupině?

Naty