Čtvrtý ročník soutěže technických dovedností přinesl letadla i lodě

V letošním roce byly do soutěže, kterou organizovala PS dr. Mirko Očadlíka ve spolupráci s SVČ TYMY Holešov, zaslány práce v několika kategoriích – papírové modely, práce se dřevem, trojrozměrné textilní práce, plastikové modely, funkční výrobky z balzy a výrobky z různých stavebnic.

K naší velké radosti byla v letošním roce nejvíce obsazena soutěžní kategorie plastikové modely, kam zaslali své modely letadel členové pionýrského oddílu Modeláři Bošovice. Ze skupinových prací nejvíce porotu zaujala kolektivní práce PS Čestice-Podlesáci.

Plastikové modely byly doménou již zmíněných modelářů z Bošovic. Mezi úspěšnými modeláři se objevila také tři děvčata – sice nezvítězila, ale v silné konkurenci získala 2. a 3. místa.

Mezi výrobky ze stavebnic zaujaly porotu práce děvčat z PS Kopřivnice. V kategorii funkční modely z balzy se na prvních místech umístily lodě PS J. Fučíka Kroměříž, jednu loď zhotovili členové oddílu Zárybáci a druhou loď oddíl Stopa.

Všem soutěžícím, kteří zaslali své práce do letošní celostátní soutěže, moc děkujeme. Celkem se sešlo 46 různorodých výrobků. Porotu některé velmi zaujaly nápadem a technickou dokonalostí.

Děkujeme všem, kteří se na této soutěži podíleli, děkujeme porotcům, členům PS dr. Mirko Očadlíka i pracovníkům SVČ TYMY. Partnerem této soutěže bylo také město Holešov.

Jarmila Vaclachová, PS dr. M. Očadlíka