TÁBORY SE BLÍŽÍ

Metodické poznámky k pracovním listům.

Pracovní listy najdete v tištěné Mozaice a můžete si je také stáhnout v PDF, tentokrát po jednotlivých listech:

VÝZVA NA ČERVEN

Okořeňte si oddílový život měsíčními výzvami. Schválně, jestli zvládnete splnit neočekávatelné výzvy.

O výzvách obecně: Výzva je ideální prostředek pro výchovu v Pionýru. Není direktivním nařízením a cílí na vnitřní motivaci jedince. Přijímání výzev v dětech pěstuje schopnost poznat, na co stačí a kam se mohou pustit dále. Jsou přímou cestou, jak promítnout ideál Překonání do činnosti a podporovat děti v posouvání jejich dosavadních schopností a limitů.

Oblast: Výzva pro oddíl/družinu, distanční činnost

Cíl: Děti si uvědomí své dosažené úspěchy a zlepšení. Děti ví, čeho dosáhly v oddíle v minulém roce.

Věková kategorie: Nejlepší pro mladší (3. – 5. třída) a starší (6. – 8. třída) děti (po náležité úpravě lze použít i pro jiné věkové kategorie).

Počet účastníků: 8-16 (oddíl/družina)

Další materiál:

Co s tím: Předložte výzvu dětem. Podpořte představu oslavy. Piknik ke konci června by snad již mohl být reálný. Na této společné akci položte otázku “Co se nám povedlo?” Můžete přidat i rozšíření, aby děti říkaly, co se jim osobně povedlo v oddílovém životě, a naopak, co se povedlo celému oddílu společně. Můžete využít i psaní na papírky. Nebo nechte nějaké formy shrnutí vybrat děti. Dobré je také vytvořit společný obraz, který bude tyto úspěchy zachycovat.

Další náměty: Můžete také udělit jednomu z dětí vyznamenání “Prima kamarád.” Na toto vyznamenání navrhují děti jednoho z nich samy. Více o tomto vyznamenání najdete ve Směrnici o odměnách a vyznamenáních v Pionýru.

Včelí hra NIM19

Rychlá logická hříčka nejen pro dvě děti.

Oblast: Hlavolamy a logické hry

Cíl: Děti umí předvídat možné tahy soupeře.

Věková kategorie: Nejmladší (1. – 2. třída) a mladší (3. – 5. třída)

Počet účastníků: 2 hráči pro jednu herní desku

Další materiál: Herní deska, 19 kamínků

Co s tím: Do každého pole se položí jeden kamínek. Začíná hráč, který v předchozí hře prohrál. Pro první hru se losuje. Hráči se po tahu střídají. V každém tahu sebere hráč z hrací plochy 1, 2 nebo 3 kameny. Vždy musí vzít alespoň jeden! Kameny se berou podle následujících pravidel:

1 kámen – lze vzít libovolný, 2 kameny – musí sousedit, 3 kameny – musí tvořit trojúhelník. Prohrává hráč, který sebere z herní desky poslední kámen.

Další náměty: Lze uspořádat turnaj.

BEZPEČNÝ OHEŇ

Na táborech je oheň nedílnou součástí dění. Chovejme se kolem něj bezpečně a s náležitou pokorou. Jak je známo, oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.

Oblast: Tábornické dovednosti

Cíl: Děti znají pravidla bezpečného rozdělávání ohně.

Věková kategorie: Mladší (3.-5. třída) a starší (6.-8. třída) děti

Počet účastníků: Oddíl nebo družina (8 – 16)

Další materiál: Tužka, sirky a dřevo

Co s tím: Pokuste se společně s dětmi odvodit pravidla pro bezpečné používání ohně. Pokud bude nutné, doplňte je. Návodné otázky pro jednotlivá pravidla:

 1. Jak vybrat místo pro ohniště? Na co si dát pozor?
 2. Jak připravit ohniště?
 3. Kdy nerozdělávat oheň?
 4. Jak velký oheň připravovat?
 5. Co je třeba mít připraveno před zapálením ohně?
 6. Čím rozdělat oheň? Jak si pomoci?
 7. Jak daleko od ohniště můžeš chodit, když už oheň hoří?
 8. Jak daleko od ohniště můžeš nosit hořící dřevo?
 9. Co udělat, až oheň už nebudu potřebovat?

Teď přichází chvíle pro rozdání pracovních listů a zopakování pravidel. V druhé části listu jsou dva úkoly. Nejprve nechte děti zkusit poznat, na jaké věci je důležité dát pozor před rozděláním ohně. Jako návod jim mohou posloužit pravidla. Vhodné odpovědi jsou tyto (ale je možné, že děti najdou jiné, které také budou splňovat smysl šipky): 1. větve, 2. vítr, 3. okolí, 4. podloží.

V další části nechte děti odhadnout, jaká nebezpečí hrozí od již hořícího ohně. Jde hlavně o šíření tepla. Zde nemají moc nápověd a budou muset vycházet z vlastní zkušenosti. Vhodné odpovědi jsou 1. jiskry, 2. sálání tepla, 3. plameny, 4. prohořívání do podloží. Opět je mohou děti formulovat různě. Vždy je také dobré tato nebezpečí rozvést a dovysvětlit.

Další náměty: Jako další činnosti je možné zařadit trénink rozdělávání ohně pomocí chvojí a sirek (či březové kůry nebo tzv. chlupatých dřívek). Dále lze zařadit trénink stavby různých druhů ohnišť.

UŽITEČNÉ UZLY

Jednou ze základních tábornických dovedností je vázaní uzlů. Naučte děti nejen umět je uvázat, ale i vědět, kdy které použít.

Oblast: Tábornické dovednosti

Cíl: Děti poznají vybrané uzly a vědí, k čemu je použít.

Věková kategorie: mladší (3.-5. třída) a starší (6.-8. třída) děti

Počet účastníků: Oddíl nebo družina (8–16)

Další materiál: Uzlovačka, tužka

Co s tím: Pracovní list představuje devět uzlů. Není možné děti naučit vázat všechny uzly najednou. V každé “lekci” (jedné chvíli na táboře, jedné schůzce atp.) se zaměřte na jeden nebo dva uzly. Nebojte se zapojit zkušenější děti jako pomocníky. Vždy klaďte důraz nejen na schopnost uzel uvázat, ale i na schopnost poznat situace, ve kterých uzel použít. Vždy na začátku další lekce nezapomeňte zopakovat již naučené uzly (včetně jejich užití).

Přehled uzlů:

 1. Liščí smyčka

Použití: K upevnění lana na kulatý předmět nebo jiné lano, pokud budou oba jeho konce zatížené.

 1. Lodní uzel

Použití: K upevnění lana na kulatý předmět, pokud bude zatížený jeden jeho konec.

 1. Plochá (ambulantní) spojka

Použití: Svázání dvou stejně tlustých lan. Vhodný na spojení konců šátku. Nevhodný pro horolezení!

 1. Osmičkový uzel

Použití: Snadno rozvázatelná zarážka. Základ pro složitější varianty.

a) Dvojitá osmička – oko

Horolezecký uzel. Pevné spolehlivé oko. Nepřesmekne se.

b) Dvojitá osmička – spojka

Spojení dvou stejně tlustých lan. Spolehlivější než plochá spojka.

 1. Škotová spojka

Použití: Svázání dvou různě tlustých lan nebo přivázání lana k cípu látky.

 1. Rybářská spojka (autíčka)

Použití: Svázání dvou stejně tlustých lan. Spolehlivější než plochá spojka, zvláště u kluzkých a syntetických materiálů.

 1. Zkracovačka

Použití: Zkrácení napnutého lana. Funguje pouze pod stálým zatížením.

Na co si dát pozor: Dbejte na to, aby děti znaly správné použití uzlů (ideálně i s praktickými příklady)!