Co potřebujete vědět o darování krve

Na 14. června připadá Světový den dárců krve, který upozorňuje na to, jak důležité je darování krve, a zároveň děkuje všem, kteří už krev aktivně darují. Téměř každý během života potřebuje krevní transfuzi nebo lék vyrobený z krve. Motto letošního Světového dne dárců krve zní: „Darování krve je projevem solidarity. Připoj se a zachraňuj životy!” Pokud nad darováním přemýšlíte nebo jste krev delší dobu nedarovali, berte tohle jako malé popíchnutí k dobrému skutku. Přece jen je jedním z pionýrských ideálů právě Pomoc…

Jaké vyšetření podstoupí dárce při první návštěvě?
Dárce se podrobí základnímu laboratornímu vyšetření – je mu proveden odběr ze žíly nebo z prstu (kontroluje se zejména hodnota červeného krevního barviva – hemoglobinu, případně též tzv. krevní obraz) a je mu změřena tělesná teplota. S výsledky laboratorních testů jsou pak dárci zváni na vyšetření lékařem, který jim změří krevní tlak, provede zběžné fyzické vyšetření a vyhodnotí vyplněný dotazník (anamnézu).

Kdo může darovat
Darovat krev v ČR může každá zdravá osoba ve věku 18 – 65 let, jako prvodárci se přijímají osoby do 60 let. Dárce nemusí být občan ČR, ale měl by zde mít alespoň dlouhodobý pobyt a v každém případě s ním musí být možná dobrá komunikace v češtině. Musí se prokázat platným občanským průkazem (mimořádně pasem), musí být v ČR pojištěn – nejen na neodkladnou péči.

Jak vypadá odběr?
Odběr provádí odběrové zdravotní sestry ve zvláštní místnosti. Provádí se v pololeže nebo vleže na odběrovém křesle, a to zásadně do jednorázových plastových vaků. Jeden odběr by neměl trvat déle než 10 minut. Po provedeném odběru sestra ošetří místo vpichu a dárce se odebere na občerstvení, případně obdrží občerstvovací balíček.

Plánované dárcovství
Po prvním odběru je dárce evidován v příslušné transfuzní stanici. Ta také zpravidla dárce následně zve k dalším odběrům – pak hovoříme o plánovaném dárcovství. Proč? Krev (a její složky) mají jen určitou trvanlivost (u tzv. plné krve jde o 35 dní, u koncentrátu krevních destiček max. o pět dní). Pokud by během této doby nebyla použita, musí se zlikvidovat. Aby byly transfuzní přípravky efektivně využity, je třeba odběry plánovat – potřeba dárců se tedy v průběhu roku mění a záleží i na krevní skupině dárce (příp. dalších charakteristikách jeho krve).

Jak často lze darovat
Není ideální plně využívat maximálních počtů odběrů, které u jednoho dárce v roce předpisy stanoví. Není účelné, aby dárci chodili k dalšímu odběru sami, dle vlastního uvážení, aniž by si na transfuzním oddělení ověřili, že právě jejich skupina je momentálně žádaná, či pokud by nebyli pozvaní. Je přirozené, že některý dárce je zván i několikrát v roce, jiný třeba jen jednou za dva roky a podobně.

Kde mohu darovat?
Darovat krev lze v téměř každém okresním městě. Na webu Českého červeného kříže je mapa s odběrovými místy.

Darujete krev, nebo se chystáte jít na první odběr? Vyfoťte se při odběru a dejte nám vědět na sociálních sítích pomocí označení @Pionyr.cz nebo hasthagem #zdravapionyrskakrev. Pokud je vám příjemnější fotky posílat e-mailem, můžete nám je zaslat na adresu natalie.jandova@pionyr.cz.

Naty