Čí příběhy vyprávíme?

Vzpomeňte si na příběhy, které jste o Vánocích viděli nebo četli. Všimli jste si, že se v nich opakují určité zápletky a představy o životě? Určitě by vás napadla spousta příkladů, jak postavy obvykle vypadají a jak se chovají, jak jsou zobrazeni klaďasové a záporáci, holky a kluci, zástupci různých zemí a kultur.

Za zamyšlení také stojí, co a koho ve filmech nevídáme. Kolik pohádek ukazuje jinou než heterosexuální lásku? Kolikrát se princezna zachránila sama? Kolik je ve westernech kovbojů jiné než bílé barvy pleti? Jaké slýcháme příběhy menšin žijících v Česku?

Oblíbené příběhy si vybíráme za témata etapových her. Vtáhnou nás do děje a s jejich pomocí předáváme znalosti, dovednosti a hodnoty. Někdy však nevědomky předáváme i předsudky a jednostranná vyprávění, která mohou negativně dopadat na děti a další lidi. Bez stereotypů se neobejdeme, ale můžeme s nimi zacházet zodpovědně. Opatrnost je na místě v případech, kdy se opíráme o historické a geografické reálie. Někdy nás napadají jen otřepané asociace prostě proto, že o daném období/místě/lidech moc nevíme (pravěk – mamut, Afrika – hlad). V takové situaci pravděpodobně nejsme schopni rozlišit, co z toho jsou zkreslené stereotypy, které nereprezentují skutečnost. Některé výklady historických událostí jsou natolik dominantní, že nás možná ani nenapadne, že je někdo vnímá jinak (např. „objevení Ameriky“).

Proto je důležité rozvíjet u nás i u dětí kritické myšlení a schopnost dívat se na svět z různých perspektiv. Snažme se vyprávět rozmanité příběhy, které představují zkušenosti různých bytostí.

V průběhu příprav etapovky nám mohou pomoci tyto otázky:

  • Z čeho čerpáme informace? Čí pohled reprezentují naše zdroje? Používáme také podklady, ve kterých příslušníci jiných kultur/skupin vypráví svůj příběh sami?
  • Jsou s naším tématem a postavami spojené nějaké stereotypní představy? Chceme ukázat nějaký aspekt, který je naboří?
  • Chceme dětem umožnit, aby zažily příběh z různých úhlů pohledu (např. různých stran konfliktu)?
  • Vyjadřuje to, jak mluvíme o skupinách osob a jak je zobrazujeme, respekt? Nazýváme je tak, jak by si samy přály?
  • Vystupují v příběhu ženy/dívky v aktivní roli (příp. i jiné obvykle málo zastoupené skupiny)?

Bára Nechanická