Inspirace z kalendáře: leden 2021

První valné shromáždění OSN

Před 75 lety – 10. ledna 1946 – se v Londýně konalo první Valné shromáždění Organizace spojených národů (zástupci 51 členských zemí). Dodnes je OSN největší mezinárodní organizací, ve které se propojují zdánlivě neslučitelné státy, národy, kultury, náboženství… Význam spolupráce znají děti i z běžných her v oddíle, na ně můžeme navázat povídáním o tom, že podobné principy platí i v celosvětovém měřítku.

Spuštění Wikipedie

Už 20 let uplynulo od 15. 1. 2001, kdy byla spuštěna internetová encyklopedie Wikipedia. Zpočátku existovala jen v angličtině, v současnosti jsou již stovky jazykových variant. Možná je to dobrá inspirace pro povídání se staršími dětmi o tom, kde hledají informace například pro školní úkoly, jak zdroje ověřují… A možná i o tom, že mnohé z věcí, které vnímáme jako samozřejmost, před pár lety ještě vůbec neexistovaly.

Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Ač se v lednu nabízejí i příjemnější mezinárodní dny, jako například den objímání (21. 1.), tento skutečně nelze přehlédnout, i když z toho pohodové povídání s dětmi nejspíš nebude. Pro výpravy po památnících a významných místech spojených s druhou světovou válkou se hodí spíše květen, ale i tento může být příležitostí – samozřejmě přiměřeně veku dětí – připomenout temnější stránky historie, na které nesmíme zapomínat.