Bývalá farní škola Žumberk ožívá

Minule jsem vás pozval na Tisou do objektů Lípa a Lipka. Dnes se podíváme na druhou stranu České republiky, a to nejenom obrazně. Zatímco Lípa a Lipka jsou vzdáleny od hranic s Německem zhruba 20 kilometrů, podobně vzdálen je i náš dnešní cíl od Rakouska. Žumberk. Bývalá farní škola nedaleko Nových Hradů, která je součástí historické tvrze z 15. století.

Historie

Něco málo informací z historie jsem našel v Pamětní knize obecné školy v Žumberku. První zmínka o škole je datována 1610, kdy Petr Vok prodal panství bratrům Hochovým ze Ziveinbrucku. Tito bratři povolali kněze a úpravou kostela, přesněji zastřením oltáře závěsem byla umožněna první výuka. Mimochodem, skoby, které tento závěs držely, je možné v kostele najít dodnes. Již v roce 1612 byla na pozůstatcích hradebních zdí postavena budova školy, která se zachovala do dnešních dob. Prvním učitelem byl Jiří Weys, v té době protestantský kněz. Vyučovalo se česky a latinsky a do Školy chodily děti vrchnosti a rychtářů.
V roce 1618 byl objekt panství bratrům Hochovým soudně odebrán a škola byla zrušena. V roce 1620 přechází panství do rukou Buquoyů, ale škola byla znovu otevřena až roku 1630. Vyučovalo se německy a latinsky. Třicetiletou válkou, která skončila bitvou na Bílé hoře, byl zdejší český kraj vylidněn. Byli povoláni Němci ze Šumavy, hlavně od Vimperka, a zbylí čeští obyvatelé se pomalu poněmčovali, až zcela zanikli.

V roce 1817 prodal hrabě zámek a dvůr deputátníkům a školu převzala obec Žumberk, která spolu s okolními obcemi a osadami vydržovali učitele a platili školní výlohy. Na provoz školy přispíval dary také zdejší hrabě. V roce 1879 navštěvovalo německou školu 156 dětí. V roce 1899 došlo k dostavbě školy a rozšíření na tři třídy.
Za první republiky zde byla trojtřídní německá škola. Ačkoli byly snahy založit tu i českou školu, kvůli převažujícímu německému obyvatelstvu k tomu nedošlo.
Během druhé světové války ve škole působila jedna učitelka, další učila v mateřské škole. V roce 1944 se do školy nastěhovali vystěhovalci z Rakous. 10. května 1945 Žumberk a okolí osvobodila Rudá armáda, která zabrala zdejší školu. Vystěhovalci ji museli opustit. Všechny úřední knihy, knihy ze školní knihovny a obrazy byly vyneseny na náves, kde byly na hranici spáleny. 20. června 1945 byl zdejším učitelem jmenován Marek Bednář. Jenže poté, co se v noci 15. srpna do Prahy tajně odstěhovalo devět sedláků, hrozilo, že školu nebude možné otevřít. Na jejich místo však byli povoláni čeští osídlenci a poté, co byl 24. srpna osídlen nedaleký Žár, už bylo lidí a žáků dost. Poválečná oprava školy stála 17 000 korun a na samotné opravě se nezištně podíleli i místní Němci. Školní docházka začala v září roku 1945.

Tolik z historie, o které máme informace díky prvnímu poválečnému učiteli Marku Bednářovi. Později objekt sloužil jako ubytovna pro mládež, ale v posledních letech se nevyužíval a nebyl v dobrém stavu.

Co bude dál?

Budoucnost objektu je teď na nás, na pionýrech. Objekt Pionýr převzal v roce 2003 (zjistit a doplnit) a v předchozích pěti letech prošel objekt důkladnou rekonstrukcí za finanční pomoci MŠMT. V této chvíli je objekt dovybavován, a až to situace dovolí, bude možné si objekt pronajmout. Bližší informace o pronájmu najdete na webu Pionýra v sekci nemovitosti, ale teď se spolu pojďme podívat dovnitř alespoň takto zprostředkovaně.

Objekt je součástí historické tvrze, která mu dává určité kouzlo. Po vstupu hlavním vchodem najdeme v levé části malý společenský sál s pódiem, pod nímž je prostor pro kulisy přístupný i zvenku. Věřím, že tuhle část objektu si oblíbí malé divadelní celky pro své letní zkoušení, a stejně tak si zde dovedu představit malou svatbu. Chodbou na pravé straně dojdeme k jídelně a kuchyni, samozřejmostí jsou místnosti se sociálním zařízením. V zadní části je pokoj správce objektu. V prvním patře je pět pokojů – jeden samostatný, dva jsou dvoupokoje. Kapacita je 16 postelí s povlečením. V zadní části prvního patra je tzv. šalanda, kterou je možné využít k přespání na matracích ve vlastním spacáku anebo jako společenskou místnost. Podobná šalanda je ještě ve druhém patře. Venkovní součástí objektu je uzamykatelná kolárna. Objekt, který je možné vytápět ústředním topením, je vybaven pro pobyt zhruba 30 lidí (nádobí, postele, sociální zařízení).

Vítejte na Žumberku a příjemný pobyt!

Dušan