Buďte rádi, že vůbec něco dělám, a laskavě neřešte jak…

Poslední diskuzní skupinou, se kterou vás v našem seriálu k Pionýrské neděli seznámíme, je skupina s názvem Etický kodex. V současné době je velmi často pokládána otázka, zda v Pionýru mít či nemít etický kodex dobrovolníka. Co si myslíte vy? Má vzniknout takový dokument? Potřebujeme ho?

JSEM ČLENEM SPOLKU, ALE CHCI SI VŠE DĚLAT PODLE SVÉHO…

Radka Dojčánová, moderátorka diskuzní skupiny a zároveň nositelka tohoto tématu, nastínila, jak vnímá rozdíl mezi Ideály Pionýra a etickým kodexem: „V Pionýru již máme Ideály Pionýra a našich 7P je super. Vnímám je spíš jako výchovné cíle. Je dobře, když se podle nich chováme my i děti, ale jako vedoucí a lidé pracující s dětmi máme ještě další morální přesah. Ten by se měl právě odrazit v etickém kodexu. Možná můžeme naše ideály brát jako nejvyšší metu, tedy to dokonalé, kam bychom chtěli směřovat, kam bychom chtěli naše děti posouvat. A samozřejmě, chceme-li takto směřovat naše děti, jsou ideály závazné i pro nás dobrovolníky, protože jim musíme být vzorem, příkladem. Kodex pak je jakýmsi naším desaterem, tedy návodem, jak se máme v našem dobrovolnickém životě chovat, jaké chování je vnímáno jako dobré nebo správné. Je to pro nás takový návod k použití dobrovolníka.“

JSEM DOSPĚLÝ ČLOVĚK, NEPOTŘEBUJI VYCHOVÁVAT…

Členové diskuzní skupiny pracovali s prvotním návrhem etického kodexu, diskutovali o něm. Řešili přesný význam některých slov, možné výklady jednotlivých bodů. Padla i otázka, zda mohou mít dobrovolníci negativní motiv pro práci ve spolku a jak to řešit. Zapracovali do návrhu i nové body, například problematiku menšin. Dívali se na etický kodex i z pohledu toho, co má sdělovat a vyjadřovat. Například Bára z PS Záře vidí jako důležité, vysvětlit, co je podstatou u každého bodu, zda se jedná o dodržování nějakých podmínek (zákonů) nebo se jedná o nástroj pro inkluzi. Je podstatné, aby byl kodex formulovaný srozumitelně. Jednotlivé body musí být vyjádřeny stručně a zároveň by měly zahrnovat co nejvíce možných situací, které můžeme při naší práci řešit.

DODRŽUJI ZÁKONY. CO CHCETE VÍC?

Samozřejmě že člověk pracující s dětmi musí splňovat určité podmínky, které jsou ze zákona dané. Ne každý dobrovolník ale musí být také oddílovým vedoucím a pracovat přímo s dětmi. Může na naší akci pracovat jako kuchař nebo být správcem základny, a tím pádem nemusí mít kvalifikaci určenou pro přímou práci s dětmi. Navíc je mnoho situací, které zákony nepostihnou a přece nejsou s naší dobrovolnickou činností slučitelné.

MY TO U NÁS DĚLÁME DOBŘE…

Etický kodex není materiál, který bude po vytvoření platit nastálo v nezměněné podobě. Žijeme v době, která se stále vyvíjí, a objevují se stále nové jevy, na které je třeba reagovat a do etického kodexu je bude nutné zapracovávat. Proto je předpoklad, že se bude jednat o stále „živý“ dokument.

„Rádi bychom, aby byl kodex stručný, aby ho členové spolku chtěli číst a aby byl snadný pro pochopení. To ale může vést ke vzniku sporných bodů, které bude třeba vysvětlovat. Také bychom měli na oblastních poradách dát prostor pro další návrhy, aby členové spolku etický kodex brali za vlastní. Jde o to, aby ho nepřijímali jako nějaký pokyn shora, který je vlastně nezajímá,“ dodává Radka.

Anička N.

Návrh Etického kodexu dobrovolníka v Pionýru

*     Dobrovolníkem je každý, kdo ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

*     Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým.

*     Reprezentuji čestně organizaci Pionýr.

*     Mluvím pravdu a jednám čestně.

*     Jednám podle právních norem.

*     Respektuji názory ostatních členů spolku a rozmanitost činnosti v rámci spolku.

*     Svým členstvím se zavazuji plnit povinnosti s ním spojené.

*     Jsem spolehlivý, nezneužívám důvěry dětí ani ostatních členů spolku.

*     Nepřihlížím neetickému chování druhých, pomáhám ho případně řešit.

*     Nezneužívám své pozice v organizaci k uspokojování svých soukromých potřeb.

*     Nezneužívám informace o dětech a jejich rodinách.

*     Při své činnosti beru ohled na enviromentální dopady.

*     Nahlížím na každého jedince jako na lidskou bytost a přijímám ho takového, jaký je, s respektem k jeho národnosti, rase, sociálnímu postavení, pohlaví, sexuální orientaci, hendikepu aj.

* dobrovolníkem se rozumí každý bez ohledu na pohlaví

Chybí vám tu něco? Napadá vás, co by v etickém kodexu nemělo chybět?

Napište na radka.dojcanova@seznam.cz.