Brněnský Tulák točí pro své děti videa

Schůzky na dálku se mohou vést různě. V minulém čísle jsme vám představili klasické on-line schůzky, dnes nám svou činnost představí 34. PTO Tulák z Brna. Zkušenosti s natáčením videí i další činnosti popisuje hlavní vedoucí oddílu František Reitter.

Jakmile před rokem přišla vládní nařízení, ihned jsme přestali fungovat ve standardním režimu. Zrušili jsme všechny schůzky, odložili výpravy a přestali chodit na výlety – tehdy ještě v domnění toho, že se situace rychle zlepší. Celý zbytek školního roku jsme uspořádali pouze jednu distanční akci – půjčovnu deskovek.

V tomto školním roce jsme začali opět klasicky veškerou naši činnost. Avšak po opětovném nařízení vlády jsme se rozhodli, že tentokrát se přizpůsobíme situaci lépe a nenecháme se odradit. Dlouho jsme se rozmýšleli, jakou formou nahradíme naše činnosti. Domluvili jsme se, že naším cílem bude hlavně udržet kontakt dětí s oddílem a také pomoci rodičům nějak děti zabavit, když musí být stále doma a nemohou pořádně ven. A to takovou formou, abychom rodičům zbytečně nepřidělávali další práci s přípravou. Proto jsme se rozhodli, že budeme tvořit on-line schůzku formou krátkých videí, ve kterých dětem představíme aktivitu, kterou můžou dělat samy doma. Jejich náplň je poměrně pestrá, vytvořili jsme videa s rukodělkami, s tipy na výlety, s fyzikálními pokusy nebo třeba s AZ kvízem. První schůzka vyšla 4. října 2020 a ukázali jsme v ní dětem, jak si můžou vyrobit zvířátka z kaštanů. Od té doby vycházely on-line schůzky každý týden.

Videa jsme si vybrali proto, že máme s jejich tvorbou v oddíle celkem dobrou zkušenost. Z každé větší výpravy se vždy snažíme natočit a sestříhat alespoň krátký klip, který poté vyvěsíme na web a na YouTube. Snažíme se zachytit atmosféru výpravy, kterou pomocí videa předáváme dětem, aby mohly na akci zavzpomínat, a také jejich rodičům, aby měli představu, co na výletech vlastně děláme. Máme tedy pro vytváření videí potřebné zázemí a vedoucí jsou zvyklí před kamerou vystupovat.

V praxi natáčení probíhá tak, že se vždy sejdou dva vedoucí, kteří si připraví dvě aktivity. Účastní se také další dva vedoucí, kteří fungují jako kameraman a režisér. Po natočení data dostane kameraman a ten video sestříhá do výsledné podoby.

Z počátku byly reakce velmi pozitivní, několik rodičů nám psalo, že se jim videa velmi líbí. Pravidelně videa na YouTube dosahují sto až sto padesáti zhlednutí, z čehož je jen zhruba polovina náhodných lidí, kterým platforma video doporučí, a druhá polovina jsou přímé prokliky z námi sdílených odkazů. Jinou zpětnou vazbu nemáme, protože jsme po rodičích nechtěli, aby museli něco někam posílat. Jediná přesná čísla máme z kvízu, který děti mohly vyplnit na jedné ze schůzek. Kvízu se zúčastnilo zhruba 25 účastníků – tedy více než třetina oddílu.

Podle počtu zhlédnutí je nejúspěšnější video o fyzikálních pokusech. Všeobecně se nám ale osvědčily atypické aktivity a dobrá připravenost – potom je i u dětí více oblíbená. Oblíbené jsou také zajímavé rukodělky – například schůzka, ve které jsme postavili jednoduchou raketu podle návodu z NASA. Úspěch také slaví videa, která jsou spíše pro pobavení. Naopak méně oblíbené jsou schůzky s tábornickou tematikou, což bude pravděpodobně tím, že jejich prostřednictvím je těžší děti namotivovat.

Po několika vydaných schůzkách se objevila pochybnost, jestli to vůbec stojí za to. Nevěděli jsme, kolik dětí aktivity skutečně dělá, a cítili jsme se demotivovaní. Tuto krizi se nám ale díky společné motivaci podařilo překonat a od nového roku, kdy se rozběhlo druhé kolo schůzek, jsme se naopak rozhodli, že schůzky ještě zkvalitníme. Začali jsme natáčet na kvalitnější kameru a upravili jsme i grafiku schůzek. Tím jsme získali novou energii a pokračujeme v natáčení dál.

Pokud by se někdo chtěl vydat cestou on-line schůzek, tak mu moc držíme palce. Je za tím ale spousta práce. Je třeba mít dostatečně dobré vybavení (kameru a mikrofon) a zkušenost s programy na úpravu videí. A hlavně dostatek času a odhodlání – natočit jedno několikaminutové video může trvat klidně i dvě hodiny. Je také dobré si práci rozdělit.

Výsledek ale stojí za to. Krom toho, že zprostředkujete zajímavým a pro děti známým způsobem kontakt malých táborníků s oddílem, tak získáte i spoustu zábavy. Můžete poté vytvořit sestřih „přežbleptů“ vedoucích, kterému se společně zasmějete na poradě, až nám bude umožněno ji uspořádat prezenčně. Povedené video také velmi dobře poslouží jako vynikající PR materiál.

Vytvářet videa pro on-line schůzky je velká výzva a pro nás i velká zábava. I tak se ale už všichni těšíme, až budeme moct chodit normálně na schůzky a vídat se s dětmi v klubovně a na výpravách.

Jsme 34. pionýrský tábornický oddíl Tulák z Brna, který se celoročně snaží dávat smysl volnému času. Historie oddílu sahá až do roku 1981, kdy Tulák vznikl. Od té doby se příběh oddílu různě klikatí – někdy si vedl dobře, jindy hůře (jednou dokonce na několik let zanikl). V posledním desetiletí se vody uklidnily a oddíl pravidelně registruje kolem 70 členů. Každý rok jezdíme na tábor na naše tábořiště do Dolního Bolíkova v jižních Čechách.