Zprávy z akcí

Vánoční stopovačka byla opět bezkontaktní

Sváteční akce pro rodiny s dětmi, kterou pořádá Pionýrská skupina Safír ve Kdyni už čtrnáctým rokem, měla letos opět trochu netradiční podobu. Místo toho, aby se děti sešly u Škarmanky a vyrazily pro poklad společně, připravili pro ně vedoucí opět bezkontaktní stopovačku. Každá rodina si tak o víkendu 18. a 19. prosince mohla projít trasu sama a v libovolný čas. Na cestě bylo rozmístěno osm špalíků, na nichž byla cedulka s počtem kroků a šipka ukazující směr k uschované schránce. V ní děti našly jednoduché sváteční otázky, po jejichž správném zodpovězení získaly písmenko do tajenky. Nakonec vyluštily celé slovo, které je zavedlo k lesnímu pokladu. Kousek od ukryté truhly byl také krmelec, kam děti nosily jablíčka, mrkev, seno, kukuřici, kaštany nebo třeba lojové koule pro ptáčky. Děti se vydaly na trasu bez ohledu na ošklivé počasí, často za doprovodu rodičů, prarodičů nebo psích kamarádů. Celkem se rozdalo 93 cen a na facebook PS Safír dorazily desítky fotografií a spokojených komentářů.

Pavla Tochorová, PS Safír Kdyně

Hrádečtí spolupracují s hasiči déle než 30 let

Hasiči pomáhali naší skupině už před rokem 1989. Někteří naši vedoucí jsou tradičně i členy Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku a jsou mezi nimi i profesionálově. A mohu říct, že díky proškolení v našem spolku, bývají snáz a rychleji přijati mezi hasiče. Hrádecké hasiče využíváme při dovozu zavazadel na tábory, při programu na táboře i při různých akcích během roku. Předvádějí dětem techniku a seznamují je se svojí činností. Velmi dobrou spolupráci máme s hasiči z Chrástu, kteří nám po celý červenec (každý druhý nebo třetí den) dovážejí pitnou vodu na tábor. Je to vždy po domluvě se starostou, který nám účtuje za dovoz jen symbolickou cenu. Na posledním táboře nám hasiči velmi pomohli s odstraněním náhlé povodně, která vnikla až do táborové kuchyně. Bylo třeba dovézt pytle s pískem, odčerpávat vodu, společně uklízet. Dvakrát jsme také spolupracovali s okresním sborem, který je začleněn do záchranného systému. Na táboře byla velká cvičení, kdy jsme trénovali přesun z tábora při ohrožení vodou nebo požárem. Akce vždy proběhly na jedničku a podíleli se na ní zástupci vojska, policie, hasičů a zdravotníků. Škoda že v současné době nejsou u podobných akcí finanční prostředky na pohonné hmoty, kvůli čemuž jsou transportéry, vrtulník nebo podobné dopravní prostředky mimo hru. Se zástupci hasičů na všech úrovních máme jen ty nejlepší zkušenosti a za jejich spolupráci a pomoc děkujeme.

Vlasta Vasková, Pionýrská skupina Hrádek

30 let spolupráce českých a finských pionýrů

V roce 2022 oslavíme 30 let spolupráce organizace Pinskut Helsinki a Pionýra v Šumperku.  Množství realizovaných výměn, projektů, osobních i virtuálních setkání ovlivnilo několik generací ze šumperského Pionýra Pionýra.

Ačkoliv nebyla v roce 2021 situace příznivá, snažíme se stále na této spolupráci pracovat a realizovat společnou činnost. 

Zapojili jsme se do projektu Weekends for Climate. Společně s dalšími organizacemi z Berlína a Prievidze jsme realizovali aktivity, on-line jsme se potkávali a vyměňovali si zkušenosti z této oblasti.

V rámci výměny zkušeností jsme od 27. do 31. října 2021 hostili pět vedoucích z finské organizace Pinskut – Emmi, Joannu, Nicole, Jeminu a Negeen. 

Této akce se zúčastnili vedoucí a instruktoři z Pionýrské skupiny v Šumperku z oddílu Knoflíci a také vedoucí a instruktoři z pionýrského oddílu T. O. Slunovrat Nový Malín.

Cílem setkání byla mimo jiné i výměna zkušeností, příkladů dobré praxe. Po seznámení jsme získávali pod vedením zkušené lektorky dovednosti a znalosti při dramatické výchově.

Aktivity v anglickém jazyce znamenaly pro všechny zajímavou zkušenost. Odpoledne jsme děvčata provedli Šumperkem. Po návratu na základnu následovalo batikování triček, vypalování skla a modelování z Fimo hmoty.

V pátek jsme navštívili zámek ve Velkých Losinách. Dozvěděli jsme se také, jak se vyrábí ruční papír a dali si sladkou odměnu z losinské pralinkárny.

Ve večerních hodinách se konala akce pro veřejnost (pro rodiny s dětmi) Kouzelná vesmírná dolina, při níž měla i finská děvčata svá stanoviště.

V sobotu jsme vyrazili na Dlouhé Stráně. V Koutech jsme nasedli na lanovku, která nás vyvezla až na Medvědí horu. Pak už následovala procházka na horní nádrž Dlouhé Stráně. Svítilo sluníčko, takže jsme měli krásný výhled např. na nejvyšší horu Jeseníků – Praděd. I přes velmi větrné a nepříliš teplé počasí jsme si výlet užili a všichni jsme byli nadšení! 

V neděli ráno jsem se s finskými děvčaty rozloučili na nádraží v Zábřehu. Navázali jsme plno kontaktů a nových přátelství a doufáme, že spolupráce mezi českými a finskými pionýry bude nadále pokračovat.

O víkendu 25. až 28. listopadu 2021 jsme konečně mohli realizovat náš Erasmus+ v Helsinkách. Mimo nás se zúčastnili i zástupci Kinderring Berlín a slovenští partneři byli ve spojení on-line. Víkend se vydařil. Mohli jsme poznat činnost našich partnerů, vyměnit si dobré příklady z praxe a také jsme začali plánovat budoucí spolupráci. 

Je skvělé být v této dobré společnosti organizací pracujících s dětmi.

Eliška Benešová, Jana Valová, PS Šumperk