Není klást jako klást

Možná si občas říkáte, že dětem v oddíle špatně rozumíte, že jich hodně chodí na logopedii (nebo nechodí, ale mají vadu výslovnosti). Čím to je? Co s tím můžeme udělat my? Může to ovlivnit naši činnost?

Vada řeči je slyšitelná hned a nejčastěji se objevuje u předškolních dětí, u kterých to považujeme za normální. Čím dál častěji se však setkáváme s vadou řeči u starších dětí i některých dospělých. Podle logopedů to souvisí s menším počtem návštěv divadel, méně se čte, zpívá, povídají dětem pohádky, vady řeči se objevují i u moderátorů. Svět je zrychlený, a tak je i na komunikaci málo času, často mluvíme s dětmi bez přímého očního kontaktu (například v autě), takže děti nevidí postavení mluvidel přímo. Jsou motoricky neobratné, hodně času stráví sezením u obrazovek televizí a počítačů, poznávají svět z obrázků místo skutečného světa. Chybí jim pohyb, který pomáhá k aktivaci mozku.

Hry s jazykem jsou jednou z možností, jak dětem s výslovností pomoct. Řeč ale není jen aktivní mluvení, ale i porozumění tomu, co nám sděluje někdo druhý. Proto nezapomeňte porozumění trénovat kladením otázek různého typu (Proč…? K čemu se používá…? Jaký je rozdíl…? Co mají společného…?).

Při samotném vyjadřování dítěte si kromě výslovnosti všímejte slovní zásoby, ale také toho, zda je dítě schopné vytvářet samostatně věty a krátká srozumitelná souvětí, převyprávět příběh nebo krátkou pohádku. Sledujme to, zda dítě přirozeně skloňuje, dovede používat minulý, přítomný a budoucí čas, dobře váže podstatná jména s předložkami apod.

Není klást jako klást, špatná výslovnost (v našem případě neschopnost vyslovit R) může ovlivnit pochopení instrukce a zkazit celkový dojem ze hry. Stejně jako u jiných omezení je i u problémů s výslovností důležité na ně nezapomenout a při přípravách je zohlednit. Když vím, že mám na táboře nebo na schůzce kluka, který koktá, nebudu ho nutit, aby byl mluvčím skupiny, stejně jako neplavce nedám na plavecký úsek štafety.

Zajímá vás tato oblast? Vyzkoušejte si některé aktivity, najdete je ve vložených pracovních listech pro děti.

Majda Zemanová