Zlepšovadlo proťalo cílovou pásku

Po více než třech letech skončil 31. března pionýrský projekt Zlepšovadlo. Uzavřít ho prostřednictvím klišé Král je mrtev! Ať žije král! se sice nabízí, ale to není úplně výstižné. Zastavme se proto a zdůrazněme při bezprostředním ohlédnutí za projektem dva nepřehlédnutelné momenty:
Projekt zprvu provázela ze strany pionýrských skupin nedůvěra, snad až skepse – je to moc složité, náročné… V posledním roce se nezvedla vlna zájmu, ale přímo tsunami. Nabídka Zlepšovadla – jako nástroje či pomocníka – se totiž projevila jako zajímavá. A kdo okusil, ten ji ocenil – i přes práci, která je s čerpáním prostředků nutně spojená.
Znovu připomenu i nezměřitelný objem práce, kterou odvedla skupina metodiků (byli po právu oceněni na XI. VZP), a klíčoví nositelé projektu: Káča s Darinou. Zaslouží obdiv
Závěrem je případné poděkovat všem, kteří se do projektu v jednotlivých klíčových aktivitách zapojili, a tím přispěli ke zdaru projektu. A je třeba vyhlížet budoucnost, protože Operační program J. A. Komenský jistě přijde s nějakou výzvou i pro nás.

Martin