Zlepšovadlo: Projektový den mimo klubovnu

Čas ubíhá a krátí se i našemu projektu Zlepšovadlo. Přesto je ještě dost prostoru pro využití podpory v práci oddílů, před Vánoci se přímo nabízí Projektový den mimo klubovnu. Přesné podmínky lze zjistit na webu Pro členy – Zlepšovadlo, ale jeho podstatou je připravit pro 10 dětí (z nichž minimálně tři jsou ohrožené školním neúspěchem) projektový den alespoň 10 km od místa běžné činnosti. Nabízí se tak vhodně propojit různé předvánoční dílny s oddílovou činností.

Martin