Zlepšovadlo přináší zábavu i zkušenosti – zkuste to

Poslední měsíce roku přinesly některé „tradiční aktivity“ v novém kabátě… – pomohlo Zlepšovadlo. S nimi přišlo i zjištění, že i ti, kteří přece na „nějaké pečení“ nemají buňky mohou zjistit, že to jde. Ba, že to může být i potěšení. Odborník ukáže nějaké finty, ale třeba „jen“ přiblíží zdánlivě složitou a nezábavnou práci.

Právě v tom je kouzlo Zlepšovadla – díky finanční podpoře lze linii: informace/vědomosti » zkušenosti/dovednosti  »  návyky (dnes to shrnujeme pod výraz kompetence) naplnit bezezbytku a děti si z aktivity odnesou nejen výtvory, ale opravdu si vše ověří, pod vedením odborníka.

Vyzkoušíte to také?

Martin