Evidence pro rok 2022 je v plném proudu

Evidence pionýrských skupin a registrace nových členů v systému RISP, který najdete na adrese risp.pionyr.cz, se blíží do finále. Společně s dokumenty potřebnými k odevzdání evidence (evidenční list PS/PC a evidenční listy oddílů a klubů) nezapomeňte odevzdat na KOP i papírové dotazníky (pokud jste zvolili tuto formu a ne elektronickou), které slouží pro přípravu oblastních porad a obsahové části XI. VZP. Více informací najdete na webu pionyr.cz.

Dušan