Zářijové setkání jihomoravských pionýrských pracovníků se vydařilo

V sobotu 11. září zaplnilo areál klubovny PS Vlci přibližně 80 vedoucích a instruktorů z mnoha jihomoravských oddílů. Konalo se zde totiž tradiční setkání spojené se vzděláváním a výměnou zkušeností. Během dne si vedoucí mohli vybrat z deseti různých dílen a poskládat si tak svůj den.

Hned ráno si tak někteří vyzkoušeli akrobatické kreace při procvičování AcroYogy. Další se věnovali technikám focení nebo řešili vylepšení tohoto setkání pro další roky. Poslední skupina se věnovala workshopu o krizové intervenci.

Po vydatném obědě čekal odpoledne účastníky seminář o sebevraždách
a sebepoškozování. Ti akčnější se vyřádili na hřišti u X^andyho bezkontaktních her. Druhý odpolední blok nabízel výměnu zkušeností při stavbě táborových kamen. Další skupinky si na hřišti zahrály týmové sporty nebo si povídali o psychohygieně.

Den tím však pro vedoucí a instruktory neskončil, protože je čekal neformální večer. Večerní občerstvení připravil na grilu tým GastroChef a jako vždy to bylo vynikající. Věříme, že toto bylo skvělou tečkou za podařeným dnem a všichni účastníci si jej užili. Tak příští rok opět na viděnou!

Káťa Vetterová, JmKOP