Vzdělávací dny

vyzkoušený nástroj, který se ještě bude hodit

V létě jsme jim říkali KoPr neboli konec prázdnin. Vzdělávací dny je ale „oficiální“ název, se kterým pracuje například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Schválně píšeme „pracuje“ a ne „pracovalo“, protože vzdělávací dny rozhodně nebyly jen záležitost léta 2020. Právě naopak, je pravděpodobné, že se tahle forma činnosti bud využívat čím dál víc. Pojďme si o ní říct víc.

Co přesně jsou vzdělávací dny?
Představme si je jako jednodenní nebo i vícedenní (ale ne pobytovou) akci, případně i  akci podobnou příměstskému táboru, která se v roce 2021 dokonce může příměstský tábor jmenovat. Základní myšlenka je taková, že program je z poloviny tvořen naší běžnou činností a z poloviny zaměřený hlavně na vzdělávání. Přičemž samozřejmě nemá jít o suplování školních hodin, ale o hravé aktivity, které se školními vědomostmi pracují a rozvíjejí je, případně je dětem připomenou a oživí po delší pauze – jako tomu bylo právě v létě, kterému předcházelo navíc i jarní omezení školní docházky.

Proč se vzdělávacími dny počítat?
Důvodů je hned několik. Tím nejhmatatelnějším je, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se vzdělávacími dny počítá jako s typem aktivit, který bude podporovat.
Když se ale odmyslíme od finanční podpory, tak jde hlavně o typ činnosti, který opravdu dává smysl. Dětem může hodně pomoct a vylepšit jejich školní hodnocení. Může dál rozvinout to, co je baví, doplnit látku, která jim tolik nejde, oživit vědomosti lehce zapomenuté během prázdnin nebo neplánovaných výluk školní docházky. A ostatně i rodičům třeba o letních prázdninách pomůže, když pro jejich děti někdo připraví kvalitní činnost a ještě se o ně při tom postará, aby oni sami mohli v klidu vyrazit do zaměstnání.
Navíc jde o vhodnou náhradní variantu pobytových akcí. V této chvíli těžko někdo z nás tuší, jaká bude do budoucna situace, jaké aktivity budou kdy možné. A když si třeba na jarní prázdniny naplánujete pobyt na horách, ale pak se nebude moct konat, je rozhodně lepší místo pětidenního pobytu udělat pět vzdělávacích dní, než celou akci „odpískat“ úplně.
Zkrátka, ať už jako hlavní náplň, nebo jako záchranná varianta, vzdělávací dny by v našich plánech mely mít do budoucna pevné místo.

Jak připravit program?
Dobrým příkladem vzdělávacího dne může být jednodenní výprava s dětmi na hrad spojená s objevováním informací o historii daného místa. Zábava i vzdělávání je v rovnováze, děti se rozhodně nenudí, ale také se toho mohou spoustu dozvědět. Obdobně je možné aktivity zaměřit například na zeměpis, přírodopis, matematiku, angličtinu…
Přímo se tak nabízí využití metodických listů z výchovných programů Výpravy za poznáním (jsou členěné dle obsahu i věkových kategorií).

Vzpomínka na léto

Před letošními letními prázdninami vyzvalo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy spolky pracující s dětmi a mládeží, aby uspořádaly vzdělávací dny (nejlépe vždy alespoň pět – např. jeden pracovní týden), které by dětem trochu pomohly s návratem do školních lavic po nucené pauze. Pionýři takovou výzvu samozřejmě přijali a uspořádali přes padesát takových aktivit – většinou v průběhu srpna (některé ale už v červenci). Jednou z pionýrských skupin, které „šly do KoPru“, byla i ostravská PS Miloše Sýkory. Jak se jim vzdělávací dny osvědčily, jsme se zeptali Tomáše Podoly.

Co říkali na možnost využít vzdělávacích dnů rodiče dětí?
Rodiče vítali prázdninovou aktivitu, kterou jsme vyhlásili, nejvíce ocenili formu podobnou školnímu provozu. Dítě předali v sedm ráno, účastníci dostali snídani, oběd i svačinu a vyzvedávali si je po 16. hodině. To většině vyhovovalo vzhledem k tomu, že v té době jsou v práci. Program jsme měli vždy vyvěšen dopředu, což ocenili rodiče i děti. V kostce šlo o vědomosti předávané v jiném prostředí, různou formou, bez stresujícího písemného hodnocení, prostě taková vesnická Waldorfská škola.

A co děti samotné, jak reagovaly na činnost zaměřenou víc na vzdělávání? Nepřipadaly si jako ve škole?
Děti braly aktivitu jako tábor, pro mnohé to byla možnost vyzkoušet si, jak to na akcích oddílu funguje. Nováčci přišli hlavně proto, že se na akci nenocovalo, takže se nemuseli vzdát domácího komfortu. Ale dva z nich poté, co si naši činnost „osahali“, se rovnou přihlásili na tábor v srpnu.

Využili jste i programy Výpravy za poznáním. Jak se vám pro tenhle účel osvědčily?
Na každý den jsme připravili kvízy, testy a čtení. Navíc si děti vždycky den předem vybíraly z šanonů s metodickými listy, co by chtěly vyzkoušet. To nebylo nijak organizované, jen jsme jim je ukázali a děti listovaly a zjišťovaly, co všechno je z programů zajímá – a byla toho spousta. My jsme jim vybrané aktivity vždycky připojili k programu naplánovanému na další den.
Příměstské tábory jsme nikdy nedělali, ale tohle se opravdu osvědčilo a už teď máme přihlášené zájemce na příští léto.