Víte, že… S podzimem přichází škola a odchází listí

Rubrika se zajímavostmi z různých oblastí našeho života pokračuje i letos. Tentokrát se pojďme podívat na podzim a záležitosti s ním související.

Víte, proč začíná školní rok právě na podzim? Je to dáno historicky. Původně soukromé školy měly v létě prázdniny, protože se děti s rodiči přesouvaly z měst na svá letní sídla. Když v roce 1774 zavedla Marie Terezie povinnou školní docházku, převzaly státní školy rozvrh soukromých škol. Pokud vám někdo bude tvrdit, že děti měly prázdniny, protože pomáhaly při sklizni na statcích, a do školy šly teprve ve chvíli, kdy bylo všechno sklizeno, úplně mu nevěřte. Ve skutečnosti v létě na poli není práce téměř žádná.

Jak dlouho vlastně trvá podzim? Třebaže běžně za podzimní měsíce označujeme září, říjen a listopad, z astronomického hlediska začíná podzim až 23. září a trvá do 21. prosince, kdy přichází zimní slunovrat. Trvá tedy necelých 90 dní. Toto platí pro naši polokouli, u protinožců je to jinak.

Proč stromy shazují listí? Souvisí to s příjmem vody, která stromům slouží jako potrava i jako prostředek pro přepravu látek, které čerpají z půdy. Většinu vody strom zase vyloučí, odpařuje se právě prostřednictvím listů. Kořeny stromu vodu neustále dodávají, ale jen do chvíle, než přijdou mrazy. Pak se příjem vody z půdy zastaví, jenže voda se skrze listy vypařuje stále dál. Proto se strom musí listí zbavit – jinak by uschl. Shazování listů je tedy takové úsporné opatření. A také bezpečnostní. Strom bez listí má ve vichřici významně menší odpor a možnost vyvrácení z kořenů je menší. To platí i pro sníh a námrazu – čím menší povrch, tím menší zatížení a nebezpečí poškození.

Mirka