ÚSPORA 2023 – MÁ TO SMYSL

V únorové Mozaice jsme si představili dotační program na podporu pravidelné oddílové činnosti – PROČ. Jedním z dalších vnitřních výběrových řízení, které vyhlásil Výkonný výbor České rady Pionýra, je program Úspora 2023.

Vyhlášení tohoto programu vychází z požadavku MŠMT a je součástí schváleného rozpočtu pro rok 2023 (v jeho 1. verzi). Účelem programu je poskytnout pionýrským skupinám a jejich oddílům finance na neinvestiční úpravy kluboven a táborových základen, které pomohou k ekologicky šetrnějšímu provozu a snížení energetické náročnosti.

Priority programu:

    úpravy a dovybavení kluboven a táborových základen neinvestičního charakteru pro zajištění environmentálně šetrnějšího provozu,

    úpravy a dovybavení kluboven neinvestičního charakteru pro energeticky úspornější provoz.

Přestože je program zaměřen na nákup materiálu a případné drobné stavební úpravy, mělo by přínosem projektu být i otevření debaty na pionýrských skupinách nad prováděnou úpravou a jejím dopadem, ať už na finanční stránku věci, anebo na její ekologický přínos.

Pár tipů:

Veselí Medvědi pořídili na základnu ve Sloupu bezvodé pisoáry. Úspora pitné vody, kterou by za třítýdenní turnus použili na splachování (na 1 spláchnutí 2 litry) činí odhadem 16 380 litrů. Tuto vodu navíc nemusí odvážet do čistírny odpadních vod. To už je pěkný benefit.

Pionýrská skupina Záře využila projektu k nainstalování spořičů vody na táborové základně v Meziměstí a vyměnili také sprchové hlavice za úsporné. Provedli výměnu osvětlení ve srubu za úspornější ledky.  A do kuchyně zakoupili tlakový hrnec pro rychlejší vaření a tím i úsporu plynu.

Brabrouci z Pionýrské skupiny Modřice získali díky pořízení přenosného solárního panelu nezávislost. K solárnímu panelu zároveň pořídili měřič dodané elektrické energie do akumulátorů, pomocí kterého jsou schopni dětem ilustrovat možnosti využití sluneční energie.

PS Modřice

Cílem dotačního programu je podpořit pobočné spolky v environmentálně šetrnějším fungování při činnosti v klubovnách i na táborových základnách. Současně je program možné využít na úpravy, které povedou k energeticky úspornějšímu provozu kluboven a základen. Zkuste se společně zamyslet a přihlaste svůj projekt. Bližší informace a všechny formuláře pro aktuálně vyhlášená vnitřní výběrová řízení najdete na webu pionyr.cz v části Pro členy nebo ve vnitřním zpravodaj TU-ŇÁK.

PS Šumperk

                                                                                                                                                             Anička N.

Harmonogram realizace programu:

10. 2. 2023 – vyhlášení programu

10. 4. 2023 – ukončení termínu pro předkládání žádostí

20. 4. 2023* – vyhodnocení předložených žádostí

3. 5. 2023* – zveřejnění výsledků

30. 10. 2023 – vyúčtování dotačního programu

* Označené termíny se váží k vydání rozhodnutí MŠMT pro rok 2023 a mohou se návazně na posunutí tohoto termínu měnit.