Učíme se hledat cesty. I pro výroční zasedání

V minulém čísle Mozaiky jsme si povídali s úřadujícím předsedou Pionýra Martinem Bělohlávkem, který vysvětloval, proč už znovu do stejné řeky nevstoupí. Nyní přinášíme rozhovor s jeho možným nástupcem. Dušan Pěchota z Jihočeské KOP (PS Jindřichův Hradec) je zatím jediným oficiálně ohlášeným kandidátem na předsedu našeho spolku.

V listopadu jsi zveřejnil svoji zamýšlenou kandidaturu na předsedu Pionýra. Stále to platí?
Samozřejmě, že platí. Ti, kdo mě znají, vědí, že od daného slova necouvám.

Od našeho posledního povídání uplynulo skoro půl roku. Co se za tu dobu změnilo?
Dost věcí. Určitě většina z vás zaznamenala, že Martin Bělohlávek část podzimu promarodil, a z tohoto důvodu jsem byl nějakou dobu pověřen vedením Ústředí Pionýra. Vlastně jsem měl možnost si o rok dřív vyzkoušet, jaké to je. Posouzení výsledku nechám na lidech kolem, ale musím ocenit, že jsem byl obklopen lidmi, kteří mi s tím pomohli. Tímto jim chci ještě jednou poděkovat. Během posledního půl roku se podařilo úspěšně dokončit rekonstrukci objektu Lípy v Tisé a objektu tvrze Žumberk. V obou nemovitostech v současné době probíhá úklid a dovybavení. Nebýt komplikací s covidem, jsou už obě základny pronajímány zájemcům.

Covid už rok zasahuje do našich životů. Jaký na to máš pohled?
Shodou okolností tenhle problém začal v době loňských oblastních porad a teď probíhají ty letošní. Když se nad tím zamyslím, je neuvěřitelné, co všechno se za ten rok událo. Spoustu akcí, schůzek a dalšího jsme museli zrušit, ale zároveň nás to posunulo o notný krok dopředu. On-line schůzky a jednání orgánů si nikdo z nás nedovedl představit ani ve snu a ono to docela jde. Připravit letní tábory na poslední chvíli, i to jsme zvládli. Vzpomeňme si na Dalibora a housle – všichni tu pověst známe. I u nás se ukazuje, že jsme schopni se přizpůsobit a hledat cestu jak dál i v omezených podmínkách. Tady se patří poděkovat všem těm, kteří to nevzdávají – oddíláci, předsedové KOP, instruktoři…. ten výčet by byl obrovský. Díky vám. Díky vám jsme loňské letní tábory zvládli bez jediného problému. Stejně tak letošní evidenci. Máme sice malinký pokles, ale 95 % loňské evidence je skvělý výsledek. Na začátku roku jsem měl strach, že to bude podstatně horší.

Zmínil jsi letní tábory. Je nějaká představa, jak budou vypadat ty letošní?
Zatím si netroufám vůbec nic odhadnout. Vzpomeň si, jak z dnešního pohledu probíhal loňský začátek roku vlastně pohodově. Pár nakažených, zavřené školy… Jasně, byli jsme naštvaní, ale proti dnešku velký rozdíl. Přesto informace o táborech padla až na přelomu května a června. Při pohledu na letošní situaci vůbec nevím, co bude. Přiznám se, že za úspěch bych považoval loňské podmínky. Ale doufám, že se to zlepší a tábory budou.

V těchto dnech se rozjíždí oblastní porady – letos netradičně – elektronicky…
Ano, shodli jsme se, že se věci nedají stále odkládat na nějaké potom, a oblastní porady se připravily i pro situaci, že se nebude možné potkat s lidmi osobně. Elektronická konference sice není tak komfortní, ale je to cesta. Zvlášť v letošním roce, kdy se připravujeme na Výroční zasedání Pionýra, a je potřeba si sdělit informace.

Máš na mysli něco konkrétního?
Výroční zasedání je orgán, který může upravovat naše základní dokumenty jako třeba Stanovy Pionýra nebo Řád pro přípravu a jednání výročního zasedání. Oba dokumenty se při každém výročním zasedání aktualizují a upravují. Nejinak je tomu i letos. Obsahová komise pracuje na jejich úpravě a navržené změny budou k posouzení prezentovány na oblastních poradách. Následně po připomínkování Obsahová komise připraví návrh změn na hlasování delegátů Výročního zasedání.

No dobře, ale co když situace nebude dobrá a Výroční zasedání nebude možné uspořádat?
Připravujeme se i na tuhle situaci. Je jasné, že se zasedání uskuteční a jeho termín (13. a 14. listopadu 2021) se nebude posouvat. Máme připravenou i distanční verzi Výročního zasedání Pionýra. Rozhodnutí, zda jednání proběhne distančně nebo prezenčně, padne do 13. září. Rozhodovat o tom bude Výkonný výbor ČRP. Nicméně v případě distančního jednání by došlo jen k malé úpravě Stanov Pionýra v bodě, který se zabývá hlasováním orgánů. Potřebujeme ho upravit vzhledem ke stávající situaci. A také by proběhla volba orgánů. Na obě věci máme připravené mechanismy, jak vše uspořádat. Ale věřím, že to půjde a delegáti se potkají osobně. Informace o výročním zasedání budou součástí oblastních porad a jsou k nalezení také na webu Pionýra.

Ještě jsem nevyčerpala všechny otázky, ale náš prostor víc nedovoluje. Můžu počítat s pokračováním našeho rozhovoru v některém z dalších čísel Mozaiky?
Určitě ano. Budu se těšit.

Ptala se Mirka