Skautská energie má problém

Jistě jste zaznamenali informaci, že vysoutěžený dodavatel Skautské energie, tedy Kolibřík energie, odstoupil od smlouvy o dodávkách elektřiny a plynu. Pionýr využíval služeb Skautské energie na mnoha svých základnách i klubovnách. Pro odběratele je to nepříjemná zpráva, která přinese nejen administrativní problémy, ale i zvýšené náklady.

V této chvíli najdete základní informace k problému na webu www.skautskaenergie.cz a funguje i telefonní linka, kde vám poradí s dalším postupem. Doporučujeme udělat samoodečet energií k 19. říjnu a zrušit platby směrem k firmě Kolibřík Energie. Pokud se tak již nestalo, bude vás kontaktovat dodavatel poslední instance, který je pro vaši oblast stanoven státem, a ujistí vás, že nedojde k přerušení dodávek energie.

Jak postupovat dál? V této chvíli máte možnost najít si sami nového dodavatele, nebo můžete pár dní počkat. Skautská energie se snaží pro své zákazníky nalézt nového dodavatele, ale na řešení potřebují čas. V tuto chvíli je však jasné, že se zvyšuje cena energie, s níž musíme počítat. Připravte se na to, že provozní náklady klubovny budou vyšší a počítejte s finanční rezervou na pokrytí těchto nákladů.

Máte-li domluvené pronájmy na vašich základnách, informujte nájemníky, že dojde ke zvýšení částky za pronájem z důvodů zvýšení cen energií. Věřím, že si všichni problém uvědomují a zvýšení budou akceptovat.

Problém vysokých a stále se zvyšujících cen energií se nevyřeší za pár dní ani týdnů. Počítejte s tím, že se může dotknout i letních prázdnin a táborových základen. Myslete na to při domlouvání pronájmů na léto 2022.

Dušan