S vysokými náklady na energie pomůže dotace

Do pionýrské datové schránky přistála 13. prosince pošta z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je v ní rozhodnutí o mimořádné dotaci na pokrytí zvýšených nákladů na energie. Děkujeme! Teď už to je na nás, resp. na vás. Jen připomínáme, že z dotace je možné čerpat náklady na nájmy, energie a paliva v klubovnách na období po vyúčtování běžné dotace a náklady na energie a paliva týkající se provozu základen a ubytovacích zařízení vážících se k hlavní činnosti Pionýra.

Pozor:

  • Dotace se týká nákladů realizovaných v roce 2022. Je tedy třeba v okamžiku vyúčtování disponovat řádnými daňovými doklady. Dotaci nelze poskytovat proti uhrazeným zálohám nebo odhadům spotřeby.
  • Dotaci nelze využít na krytí nákladů vedlejší hospodářské činnosti,
    a to včetně nákladů spojených s pronajímáním nemovitosti jiným subjektům.
  • Dotací nelze tvořit zisk.

Podrobnosti, formuláře a také záznam z krátkého informačního semináře najdete na webu

www.pionyr.cz/dotace a v každé dobré krajské pionýrské kanceláři.

Káča Brejchová