Rozhodnuto: X. výroční zasedání Pionýra bude naživo

V sobotu 11. září se v Pardubicích sešla Obsahová komise, aby dokončila přípravu X. výročního zasedání Pionýra.

Skupině, která se věnuje přípravě návrhu úpravy Stanov Pionýra a návrhu úpravy Řádu pro přípravu a jednání VZP, se povedlo dokončit úpravu obou dokumentů a připravit k nim důvodové zprávy. Návrh úpravy obou dokumentů trval více než rok a byla k němu potřeba spousta času. Věřím, že čas byl dobře investovaný a dokumenty jsou precizně připravené. Všechny dokumenty jsou ke zhlédnutí na adrese www.pionyr.cz/vzp.
Určitě stojí za to si je pročíst.

Pro případné dotazy je plánovaná on-line schůzka před jednáním X. VZP. Termín schůzky je naplánován na 2. listopadu od 18 hodin. Členové obsahové komise vám budou v tomto termínu připraveni zodpovědět vaše dotazy k oběma dokumentům. Doporučuji si udělat na tuhle schůzku čas a zúčastnit se jí.

Druhá skupina, která připravuje nedělní navazující jednání, dokončila přípravu programu a rozhodla o počtu sekcí a kulatých stolů, které budou na nedělní část připravené.

Etický kodex

Komunikace Pionýra

Motivace a odměňování

Opravdu dobrý oddíl

Perspektiva a fungování táborových skupin

Propagace

Enviro

Věřím, že jsou to témata, která nás všechny zajímají, a dovolím si vás k jednacím stolům pozvat. Pokud vás zajímá budoucnost Pionýra a máte co říct k uvedeným tématům, jste vítáni. Přihlašování do jednotlivých sekcí je možné na Přihlašovně Pionýra.

Obsahová komise za pomoci několika předsedů krajů a člena rozhodčí komise rozhodla o tom, jak bude X. VZP připravováno. Jaká budou platit omezení v termínu jednání zasedání, lze jen těžko odhadovat. Vycházet můžeme z loňského podzimu, ale je naděje, že očkování do situace příznivě zasáhne a podmínky budou lepší.

Sejdeme se osobně

Po dlouhé diskuzi padlo rozhodnutí připravovat jednání v prezenční formě. Pokusíme se připravit jednání tak, aby se platná omezení delegátů co nejméně dotýkala. Přesto je jasné, že celé jednání poběží minimálně v režimu, který je platný v současné době. Třeba mezi místy k sezení musí být volné místo, po celou dobu jednání se neobejdeme bez respirátorů a u vstupu musí delegáti prokázat, zda jsou očkovaní, mají test nebo prodělali covid.

Bližší podmínky dokládání zveřejníme před jednáním a budou plně vycházet z platných vládních opatření. Samozřejmě je možné si na místě udělat samotest, ale to s sebou nese větší časovou náročnost, které je potřeba přizpůsobit čas příjezdu. Počítáme s posílením party, která má prezenci na starosti, ale prostorové podmínky jsou jasně vymezené a budova není nafukovací.

Opatrnost a respekt je na místě

Ještě připomenu, že bez uvedeného prokázání nebude delegát do budovy vpuštěn. Respektujeme tím platná nařízení a vaši bezpečnost. Přece jen delegáti přijedou z celé republiky a opatrnost je na místě. Může se stát, že účastník s omezeními nesouhlasí, nechce nosit respirátor nebo se nechat očkovat či testovat. V takovém případě může využít plné moci, a delegovat tak svůj hlas na některého jiného delegáta.

Stále také platí, že souběžně s prezenčním jednáním připravujeme i možnost korespondenčního hlasování, které by přišlo na řadu v případě zhoršení epidemiologických podmínek. Ale doufám, že ho nebudeme muset použít. Stejně tak doufám, že naše rozhodnutí neposouvat termín jednání X. VZP se povede splnit.

Nebude to jednoduché, ale jsme pionýři. Ti umí jít svou cestou bez ohledu na překážky.

Těšíme se na vás

Dušan, předseda Obsahové komise X. VZP

Pionýrská neděle

Přijď zčeknout, jestli to bude mega pruda, nebo super čelenž.

Přeloženo do jazyka fosilů: V neděli proběhnou čtyři pracovní sekce pro přípravu

obsahové konference a tři kulaté stoly k aktuálním tématům.

Na prihlasovna.pionyr.cz k tomu najdeš víc.