Kandidát: Změna musí být pozvolná

Už za necelé dva měsíce se sejdeme v Pardubicích, kde si na X. výročním zasedání Pionýra zvolíme nové vedení. Zatím stále jediným kandidátem na předsedu je Dušan Pěchota, kterého už jsme v minulosti několikrát vyzpovídali. Nyní, krátce před důležitým jednáním, jsme mu položili několik dalších otázek.

Máme po prázdninách, které jsou tradičně ve znamení letních táborů. Jaké byly z tvého pohledu ty letošní?

Hlavně studené a mokré. A na začátku trošku rozpačité a nejasné. Dlouho jsme čekali na rozhodnutí, na co se máme připravit. Zvlášť ti, kteří mají tábor na začátku prázdnin, se ocitli v situaci, že nebyli schopni říct rodičům, co bude platit. Nečekaná změna pravidel potrápila i druhé turnusy, ale řekl bych, že později už to šlo. Kolegové z ČRDM pro zpřesnění dělali všechno možné i nemožné, ale přesto byly informace letos na poslední chvíli a kousek i po.

Ovšem trápilo nás i počasí…

Před prázdninami jsme všichni zaznamenali tornádo, které zdevastovalo několik obcí na Moravě. Ukázalo se, že lidská solidarita je obrovská. Díky patří všem, kteří přispěli do sbírky anebo se osobně zúčastnili odstraňování škod.

A rozmary počasí potrápily na začátku prázdnin i několik našich táborů. Někde to po vydatném dešti skončilo rozmočenou loukou a spoustou mokrého vybavení, ale na pár místech si zkusili i noční evakuaci. Všichni to zvládli na výbornou, za což všem patří poděkování. Myslím, že když dětem v letáčku slibovali noční dobrodružství, tohle je ani nenapadlo. Letních dní bylo trošku málo, ale dobrý tábor dělá skvělá parta, připravený program a úžasné místo. To určitě všichni měli.

V září začíná i náš pionýrský rok.

A já chci věřit, že letos to bude lepší. Platná omezení jsou nám zatím nakloněná. Do 20 osob na schůzce nemusíme skoro nic řešit a můžeme se věnovat naší činnosti. Doufám, že to tak zůstane. Říkám skoro, protože povinnost vést seznam účastníků schůzky a skladovat ho 30 dní nám zůstal. Ale to je snesitelné.

Co velké pionýrské akce?

Před pár dny proběhla Dětská porta. Organizátoři ji zvládli skvěle a na pomyslné vysvědčení bych jim napsal jedničku. Díky. Ne vše mohli dělat jako v letech minulých, ale našli řešení a akce se mohla uskutečnit. Pro ty, kteří se nemohli republikového finále zúčastnit osobně, byla Dětská Porta streamovaná na YouTube kanálu Pionýra.

Další velkou akcí bude X. výroční zasedání Pionýra 13. listopadu. Věříme, že proběhne prezenčně. Nicméně souběžně připravujeme i verzi pro distanční jednání. Prostě máme i plán B.

Máš pravdu, X. výroční zasedání je za pár dní. Prozradíš něco z příprav?

Na webu www.piony.cz/vzp je možné si prohlédnout návrhy změn dokumentů, které připravuje Obsahová komise. Podotýkám, že jde o návrhy a bude záležet na delegátech, zda návrhy přijmou, či nikoliv. Věřím, že důvodová zpráva u návrhů odpoví na případné otázky a návrhy při jednání projdou.

Tvoje role na výročním zasedání bude v letošním roce trošku jiná než v letech předchozích.

Nesouhlasím s tím slovem trošku. V minulých letech jsem si vyzkoušel pár rolí – byl jsem členem komise nebo jsem část jednání řídil. Letos to pro mě bude úplně jiné. Byl jsem ustanoven předsedou obsahové komise a navrch ještě kandiduji na předsedu spolku. To je, myslím změn víc než dost.

Když jsme u tvé kandidatury – jak jsi na tom se složením orgánů?

Již jsem předesílal, že při své kandidatuře spoléhám na osvědčené tváře, na které se mohu spolehnout. Možná se někomu bude zdát, že změna by měla být větší, ale podle mě by žádná změna neměla spolek rozkolísat a měla by být pozvolná. Navíc se po tolika měsících, kdy byla naše činnost pozastavená, potřebujeme soustředit na její rozběh. A na to pionýrské skupiny potřebují klid a jistotu.

Buďme tedy konkrétní…

Kontrolní komise a rozhodčí komise budou pracovat v podstatě ve stejném složení jako doposud. Členy Výkonného výboru České rady Pionýra, které budu navrhovat, také znáte: Darina Zdráhalová, Katka Součková, Lída Kočí, Radka Dojčánová, Katka Brejchová. Samozřejmě oslovuji i další, ale zatím nemám žádné další jméno potvrzené. Ale pokud by se k nám chtěl někdo přidat a pomoci s konkrétní oblastí, je vítán. Dveře jsou otevřené.

A nějaká vize? Sliby, co se změní?

Nejsem politik, takže neslibuji, co nemohu splnit. Každý, kdo nastupuje na nové místo, má představu, že by chtěl věci dělat trošku jinak. Byl jsem dlouhé roky členem VV ČRP, takže do směrování spolku jsem mohl mluvit i dřív. Nedá se tedy očekávat, že doteď jsme šli na severovýchod a odteď to bude na jih. Plány ale mám. Chtěl bych zapracovat na komunikaci uvnitř spolku i na komunikaci směrem ven. Mám představu o vstřícnějším servisu vůči skupinám, bude potřeba řešit RISP, mění se pravidla podpory spolků od MŠMT. To je pár věcí, nad kterými přemýšlím, anebo vím, že jejich řešení nás čeká. Také by mne zajímalo, kde vidí budoucnost Pionýra členové spolku, oddíláci, vedoucí PS, ale i třeba instruktoři. Co je potřeba změnit, upravit… Věřím, že bude možné se s nimi opět potkat a tohle probrat.

Nemyslím si, že nás čeká jednoduchá doba.

Myslíš, že dorazí ještě nějaká další koronavirová vlna?

Stále opakuji, že jsem nenapravitelný optimista. Nicméně pozorně sleduji svět kolem nás a nevěřím, že se nám potíže vyhnou. Odhaduji to na komplikovaný podzim.

Tedy opět bez schůzek a činnosti?

Asi se to může stát. Nicméně v současné době nám situace přeje, rozběhu oddílových schůzek nic nebrání a je potřeba toho využít. Na omezení se nedá moc připravit, takže prostě počkáme.

A trocha optimismu na závěr?

Pojďme to celé brát jako nový začátek. Taková pionýrská renesance. Já u toho chci být a pomoct. Doufám, že mohu počítat i s vaší pomocí.

ptala se Mirka