PROČ – to je příležitost

I v tomto roce vyhlašuje Výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP) vnitřní výběrové řízení – Program podpory pravidelné oddílové činnosti (PROČ) pro rok 2023. Vyhlášení programu navazuje na předchozí pětiletou praxi a vychází ze zkušeností, které se za tyto roky nastřádaly, a z aktuálních potřeb spolku.

V roce 2023 bude program rozdělen do tří oblastí, přičemž každý žadatel může předložit požadavek pouze do jedné z nich.

I.    Jedeme dál – pro pracující funkční oddíly – podpora udržitelnosti a rozvoje oddílové činnosti zaměřená zejména na:

–     bezpečné zázemí pro oddílovou činnost,

–     rozšíření kapacity oddílové činnosti,

–     nové vybavení zacílené na rozvoj oddílové činnosti,

–     prezentace oddílu,

–     vznik nových oddílů na funkčních PS s již existující pravidelnou oddílovou činností ve stávajícím prostorovém zázemí žadatele.

Freaks crew nelze přehlédnout

Tanec pro nás znamená něco, čím můžeme vyjádřit naše emoce, čím můžeme vyjádřit svůj názor a pohled na určité věci. Každý si jde za tím, co ho baví, a toho se my držíme. To je krédo tanečníků z taneční skupiny Freaks crew, která jako oddíl funguje při 6. pionýrské skupině Kolín a zabývá se především tanečním stylem street dance a jeho prvky. Každý týden poctivě trénují. Potkat jste se s nimi mohli například v Holešově na republikovém finále Pionýrského Sedmikvítku v Tancích. Z prostředků podpory oddílové činnosti si pořídili nová týmová trička, taneční oblečení a doplňky pro choreografie.

Oddíl Střelka v akci

„Projekty Podpory pravidelné oddílové činnosti jsou pro nás přínosné, každý rok svoji činnost něčím obohatíme a na stávající činnost obměňujeme materiál,“ říká Milena Maňhalová z Pionýrské skupiny Čestice-Podlesáci. V roce 2022 jsme se zaměřili na obnovu sportovního náčiní (hokejky, mety na baseball a házečku na vodu), nabídli jsme dětem novou rukodělnou aktivitu – drátkování (drátkovací kleště, drátky a korálky) a opět jsme obnovili oddílové šátky pro jednu věkovou kategorii (látka na šátky, šití šátků). Oddílové šátky děti získávají při slibu po splnění povinných zkoušek. Jsou na ně hrdé a těší se vždy na slavnostní oheň nebo nástup, při kterém budou moci slib říct a dostanou šátek. Šátky a sliby patří k dlouholetým tradicím našeho oddílu.

Klubovna, sport a piráti

Z PS Mír Domažlice se do projektu PROČ v roce 2022 zapojily tři oddíly, které se schází ve společné klubovně Dřevák v Domažlicích. Všechny oddíly se podílely na úhradě nákladů na vybavení klubovny – nákupu nových židlí, stolu na stolní tenis, nůžkových stanů a dřevěných setů (stoly a lavice).

Airsoftový oddíl 301. Pionýrská rozšířil své oddílové vybavení o nové zbraně, baterie a vysílačky, které slouží zejména k zapůjčení novým členům.

V oddílu Pegas se snažili o prohloubení vzájemných vztahů mezi dětmi a věnovali se především pohybovým aktivitám na hřišti a v přírodě. Jednou z nových aktivit je Ogosport. Seznámit se s ním můžete na Kamínkách v Jihlavě, kde vám jej pionýři z Domažlic předvedou.

Oddíl Umpalumpové vznikl těsně před covidem, a tak se po celý rok 2022 zaměřovali vedoucí i instruktoři na posílení vzájemných vazeb mezi dětmi a k získávání a procvičování nových dovedností. Schůzky byly motivovány celoroční hrou s pirátskou tematikou. Hádejte, z čeho pořídili pirátské šátky.

Dravci mají klubovnu jako ze škatulky

Kromě airsoftového vybavení, kterého, jak říkají Sokoli z PS Dravci, není nikdy dost, se na této pionýrské skupině z Ústí nad Labem pustili do úpravy klubovny. Nové stoly, židle, koberec a lino nahradily původní, které už potřebovaly vyměnit, přibylo pár nových nástěnek, dřevěný regál a vysavač. Všichni u Dravců jsou rádi, že se mohou scházet v novém, příjemném a bezpečném prostředí.

II.   Jezinky – program pro stabilizované pobočné spolky vyvíjející dlouhodobě pravidelnou oddílovou činnost zaměřený na podporu vzniku nových „detašovaných“ oddílů mimo stávající prostorové zázemí pobočného spolku.

Program je zaměřen zejména na

–     úpravu prostor pro činnost neinvestičního charakteru,

–     vybavení prostor pro činnost,

–     nákup vybavení a materiálu pro oddílové aktivity.

U Kamarádů v Jihlavě mají nový oddíl

Hlavním důvodem, proč si požádali členové PS Kamarád z Jihlavy o dotaci z programu PROČ, bylo to, že chtěli rozšířit činnost pionýrské skupiny o nový oddíl – airsoftový.

2. října roku 2022 zahájil oddíl činnost a první schůzky se zúčastnilo 12 dětí. Od té doby se počet dětí do 15 let navyšoval. Většina dětí byla v roce 2022 neregistrovaná, protože se vedoucí s rodiči dohodli na tzv. zkušební době do konce roku. Důvody byly dva. Jednak se jedná o aktivitu, která je poměrně finančně náročná na vybavení (zbraně, ochranné pomůcky atd.), a jednak si děti alespoň vyzkoušely, zda se vůbec chtějí této aktivity účastnit, než se rodiče pustí do pořizování zbraní a dalšího vybavení. A že to s airsoftovým oddílem myslí v Jihlavě opravdu vážně, dokazuje i to, že mají v letošním roce zaregistrováno 18 dětí. Michal Neckař, vedoucí oddílu Highlander 3rd, potvrdil, že se schůzky pravidelně konají každé liché úterý a sudou neděli. „Scházíme se na naší základně v areálu tankodromu Pístov. Děti se učí teorii a praxi airsoftu – práce se zbraněmi, ovládání a údržba zbraní, pravidla hry i zásady používání airsoftových zbraní. Venku jsme zatím zkoušeli boj v týmech a v budově čištění budovy a boj v budově opět na týmy. Často hrajeme venku a přes zimu vevnitř v nedaleké budově. Dále se věnujeme dalším souvisejícím tématům – zdravovědě, orientaci v přírodě (použití mapy a buzoly, mapové značky), stavění přístřešků, rozdělávání ohně, komunikace přes vysílačky, přežívání v přírodě,“ popsal Michal s tím, že se oddíl už teď chystá na květnové republikové setkání airsoftových oddílů do Hradce u Stoda.

III. Táborovky – podpora zakládání oddílů na pionýrských skupinách, kde oddílová činnost nebyla v posledních letech realizována, změna zaměření pionýrské skupiny k oddílové činnosti s podporou zaměřenou zejména na:

–     úpravu prostor pro činnost neinvestičního charakteru,

–     vybavení prostor pro činnost,

–     nákup vybavení a materiálu pro oddílové aktivity.

Nová klubovna – nový rozjezd

Pionýři a pionýrky z 5. pionýrské skupiny Děčín se dohodli na tom, že chtějí oživit pravidelnou oddílovou činnost a s nadšením se do toho pustili.

Komplikace při rozjíždění oddílu nastaly s klubovnou. Původně předjednaný prostor nebyl nakonec poskytnut, a tak se celý projekt o něco zpozdil. Nakonec se v průběhu června povedlo sehnat náhradní prostor, který ale vyžadoval značné stavební úpravy, ovšem velikostí, lokalitou, a hlavně cenou byl ideální. A tak se pustili do práce. Posuďte sami.

A o pár stovek hodin dobrovolnické práce později…

S velkým nasazením se povedlo připravit klubovnu k provozu začátkem prosince 2022 a do konce roku byl spuštěn nábor nových členů a první „zahřívací“ schůzky. Od nového roku už chystají standardní registraci a rozběhnutí činnosti naplno.

„Byť jsme si plánovali podstatně hladší a dřívější spuštění činnosti nového oddílu, to nejdůležitější už konečně máme – vybavenou klubovnu, kterou jen zbývá naplnit dětmi,“ říká vedoucí pionýrské skupiny Ondřej Šafránek.

My už jim jen můžeme držet palce, stejně tak jako držíme palce pionýrům a pionýrkám z PS Dlouhá Loučka, o kterých jste se mohli dočíst v Mozaice z prosince 2022.

Anička N.

Harmonogram realizace programu

20. 1. 2023         vyhlášení programu

28. 2. 2023         ukončení termínu pro předkládání žádostí

26. 3. 2023*       vyhodnocení předložených žádostí

31. 3. 2023*       zveřejnění výsledků

15. 4. 2023*       vydání pověření k realizaci aktivit

9. 10. 2023         vyúčtování oblast I

13. 11. 2023       vyúčtování oblast II

*Označené termíny se váží na vydání rozhodnutí MŠMT pro rok 2023 a mohou se návazně na posunutí tohoto termínu měnit.

Bližší informace a všechny formuláře najdete na webu pionyr.cz v části Pro členy nebo ve vnitřním zpravodaji Tu-ňák. Sledujte také Zprávy z Pionýra, aby vám neunikly informace o dalších chystaných vnitřních výběrových řízeních.