Příroda se konečně probouzí po zimě, pojďme pro ni něco udělat

Březen a duben je obdobím, kdy se po měsících zimního spánku začíná příroda probouzet. Sluneční paprsky začínají mít sílu, stromy a keře kvetou, rodí se mláďata, na zahrádce už je spousta práce. V těchto měsících si připomínáme několik významných dnů a svátků a také je to vhodný čas, kdy můžeme pro přírodu něco udělat a něco se o ní dozvědět.

3. březen: Světový den divoké přírody

V tento den si připomínáme vznik Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) v roce 1973, klade si za cíl ochranu ohrožených druhů před vyhubením v přírodě. ČR se k CITES připojila v roce 1992.

Víte, jak vypadá divočina? Jde o území, kde se příroda sama vypořádává s tím, co se v ní stane, člověk jí nepomáhá. V ČR ji můžeme vidět v národních parcích nebo chráněných krajinných oblastech. V ČR máme i několik pralesů, ty nejvzácnější (Žofín, Boubín, Mionší) jsou nepřístupné.

Tip: Povídejte si s dětmi, jaké národní parky máme v ČR, zjistěte, čím jsou zajímavé. Naplánujte do některého výpravu. Která chráněná krajinná oblast je ve vašem okolí? Čím se liší její ochrana od národních parků?

21. březen: Mezinárodní den lesů

Lesy jsou pro život na Zemi naprosto nezbytné, a proto vznikla potřeba zvyšovat povědomí o významu lesních ekosystémů.

Tip: Proberte s dětmi v oddíle, k čemu všemu takový les slouží. Jaké druhy lesů nejsou efektivní? Čím můžeme lesy chránit, jak jim můžeme pomoci? Spojte povídání i s výletem do lesa.

22. březen: Světový den vody

V pitné vodě se v našich podmínkách skoro „topíme“. Ale víte, že více než miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody? Témata šetrného nakládání s vodou, hodnoty vody, ochrany vody a mnoho dalších dala vzniknout právě tomuto světovému dni.

Tip: Zkuste se s dětmi zamyslet, jak by se dalo vodou šetřit. Můžete badatelským zkoumáním zjistit, kolik vody týdně spotřebujete např. splachováním na toaletě.

23. březen: Světový den meteorologie

Mohli bychom ho také nazvat Světovým dnem počasí – to je něco, co nás ovlivňuje v každodenním životě. Díky meteorologii lze zachránit nejen víkendový výlet, ale při včasném varování před přírodní katastrofou i lidské životy. Jde o vědu důležitou pro zemědělství, dopravu, energetické oblasti hospodářství a další sektory, kterých se počasí dotýká.

Tip: Zjistěte, kde je ve vašem okolí meteorologická stanice (profesionální či amatérská)
a zkuste pro oddíl domluvit exkurzi.

1. duben: Mezinárodní den ptactva

Připomínáme si podepsání mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva (1906), naše republika k ní přistoupila o 18 let později, ale už předtím se u nás slavil Den ptáků.

Někteří ptáci jsou zdrojem lidské obživy (díky masu či vajíčkům), ale ptáci jsou také užitečnými lovci hmyzu – požírají škůdce, kteří nám ničí úrodu.

Tip: Vyrobte krmítka nebo ptačí budky. Pozorujte, kteří opeřenci žijí v okolí vaší klubovny.

Tipy na další aktivity:

Nové Stromy roku

Právě v těchto dnech můžete rozhodnout, které stromy budou letos bojovat o titul Strom roku. Pokud máte ve svém okolí velikána, který si zaslouží pozornost či potřebuje péči, podělte se o jeho příběh a nominujte ho do 22. dubna 2022 do 21. ročníku ankety. Spolu s nominací můžete poslat do soutěže také návrh na lokální projekt, může získat podporu ve výši 50 000 Kč.

Více info: stromroku.cz

Ukliďme Česko

Do akce Ukliďme Česko, jejíž cílem je uklidit černé skládky a nepořádek, se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. Jarní termín letos připadá na sobotu 2. dubna, podzimní na 17. září. Zkuste se porozhlédnout ve svém okolí, jistě najdete příležitost, čím můžete přispět i vy.

Více info: uklidmecesko.cz

Mája, Mirka