Poznávejte vědu hravou formou

Chcete jako správní pionýři se svými oddílovými dětmi objevovat tajemný svět vědy? Pak máte jedinečnou příležitost. Po celý školní rok 2023/24 bude probíhat projekt Hravá věda ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny Akademie věd ČR (ÚEM AV ČR). Pomocí nenáročných pomůcek a tematických her dovolí nahlédnout do světa vědců.

Jak to celé bude probíhat?
Každé dva měsíce se zaměříme na jedno téma, kterému se ÚEM AV ČR věnuje. Budou to: Životní prostředí, Vývojová biologie, Pohyb, Sluch, Nádorová onemocnění, Mozek a neurochemie.

Oddíly se mohou do projektu zapojit tak, že v daných měsících ve své oddílové činnosti vyzkouší jednu (nebo více) z nabízených aktivit. Potom už stačí na e-mail natalie.jandova@pionyr.cz zaslat, jak se jim aktivita podařila. Zapojit se můžete i pomocí sociálních sítí.

Jak se zapojit pomocí e-mailu:
• Napište název oddílu a skupiny, pod kterou oddíl spadá
• Pojmenujte aktivitu, kterou jste zkoušeli
• Popište, jak vám to šlo – postřehy dětí, ale i vedoucích
• Přiložte fotografie

Jak se zapojit pomocí sociálních sítí:
Přidejte příspěvek s hashtagem #hravaveda nebo označením @Pionyr.cz, pod který napíšete, jakou aktivitu jste zkoušeli a jak vám to šlo.

Kde najdete materiály?
Materiály najdete jako přílohu tištěné Mozaiky a jako PDF u Mozaiky elektronické. U elektronické Mozaiky najdete i listy navíc, určitě si je nezapomeňte prohlédnout. Na webu pionyr.cz/hravaveda najdete přehledné vysvětlení projektu i veškeré materiály.

Zapojení do soutěže o odměny
Ti, kteří se do projektu rozhodnou zapojit, mohou soutěžit o ceny a vydat se na prohlídku ÚEM AV ČR. Pokaždé, když splníte aktivitu a pošlete nám na mail nebo na sociální sítě informaci o jejím splnění, můžete si do kartičky, kterou najdete ke stažení na webu a sociálních sítích, nalepit odpovídající symbol. Kartičku můžete vytisknout buď velkou a vyvěsit ji v klubovně jako společnou, nebo ji může dostat každé dítě v oddíle. Symboly budou vždy na pracovním listu, abyste si je jen vystřihli a nalepili.

V pionýrské Canvě budou symboly k dispozici pod projektem Hravá věda. Pokud budete přidávat fotky na sociální sítě, můžete tam “nalepit” i odpovídající symbol. Jak na to, najdete na webu pionyr.cz/hravaveda.

Oddíly, které se do projektu zapojily alespoň jednou, budou mít příležitost na Ledové Praze navštívit ÚEM AV ČR. Jak se přihlásit, se dozvíte těsně před konáním Ledových měst.
Ti, kteří se do projektu budou poctivě zapojovat přes celý rok, se mohou těšit na odměnu v podobě balíčku pro mladé vědce.

Naty

Týden vědy
ÚEM AV ČR nám nabídl, že pro všechny zvědavé pionýry vyčlení na akci Týden vědy čas, kdy se bude věnovat pouze jim. Pokud vás zajímá, jak to vypadá v pracovním prostředí laboratoří, nepropásněte tuto možnost. Přihlásit se můžete přes Přihlašovnu do 17. září.