Plná moc pro pobočné spolky

Bez zmocnění se v činnosti PS neobejdeme. Právní jednání ve všech věcech může za PS činit jen vedoucí PS, protože podle Stanov je statutárním orgánem; přitom právními jednáními jsou nejenom uzavírání písemných smluv, ale i činnosti jako sjednávání přepravy oddílu, jednání na úřadech a další. Aby bylo vše po právní stránce správně, osoby tím pověřené by měly být vybaveny odpovídající plnou mocí (samozřejmě nikoliv v banálních případech), protože činí „právní jednání“ za PS.

Základem plné moci je dohoda o zastoupení: dohoda o tom, že „někdo“ bude PS, např. jako pořadatele tábora, zastupovat na úřadech. Plná moc to potvrzuje ve vztahu k úřadům (zmocněný se plnou mocí prokazuje). Plná moc je proto jednostranné písemné potvrzení, že „zmocnitel“ (PS), zmocňuje (pověřuje) konkrétní osobu (tzv. zmocněnec), aby ji zastupovala v konkrétních případech právního jednání. Na základě obsahu plné moci může zmocněný jednat „jménem“ zmocnitele (jako jeho zástupce). Právní jednání, která na základě plné moci učiní, se proto posuzují jako učiněné zmocnitelem (např. PS).

Jako pomoc pobočným spolkům jsme připravili sadu vzorových plných mocí. Najdete je na webu Pionýra na stránce „Orgány PS/PC – jednání“ v sekci pro pobočné spolky (odkaz pod článkem). Při jejich užití pamatujte, že:

  1. Nezpochybnitelnou a platnou plnou moc může vydat (podepsat) ten, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat – statutární orgán. U pobočného spolku to bude např. vedoucí PS/PC, předseda KOP.
  2. Plná moc musí obsahovat přesný popis, v jakých věcech je zmocněnec oprávněn jednat (zastupovat). To lze učinit popisem konkrétních činností (např. nákup stavebního materiálu), lze ji omezit stanovením peněžního limitu, konkretizovat popisem jednotlivé, určité záležitosti (např. vyřízení místních poplatků) apod.
  3. Pokud je plná moc udělena pro opakovaná nebo soustavná zastupování (např. v souvislosti se správou nemovitosti), měla by obsahovat časové ohraničení platnosti (do kdy).
  4. Časové omezení je důležité. Bez něj platí teoreticky nekonečně dlouho.
  5. Na platnost plné moci nemá vliv změna statutárního orgánu (konkrétní osoby, která funkci zastává). Plná moc platí i po této změně. Plnou moc totiž uděluje právnická osoba – pobočný spolek (PS, PC, KOP), za kterou ji podepisuje konkrétní osoba, která je v den podpisu ve funkci. To samé platí třeba i pro úmrtí osoby zastávající funkci statutárního orgánu.
  6. Pro pořádek (který je nutný) doporučujeme vést evidenci (seznam) vydaných plných mocí, kterou je třeba předat s funkcí statutárního orgánu.

Michal Pokorný a Pavel Buchta