Opravdu dobrý tábor

Jak se zapojit
Opravdu dobrý tábor je v jedné věci úplně stejný, jako všechny společné projekty – má tím větší smysl, čím víc pionýrských skupin se do něj zapojí. Čím víc táborů najde návštěvník webu v nabídce, tím více má pocit, že je na správném místě, že má smysl tu zůstat, a že by vůbec nebylo špatné se podívat, co dalšího ten Pionýr dělá a jestli třeba nemá poblíž nějaký oddíl…

Stačí málo
Jediné, co je potřeba, je vložit váš tábor do nabídky. Tábory vkládáte jako jakoukoli akci na webu. V úvodu zvolíte jako typ akce tábor a dál už jen vyplňujete kolonky jako je termín, místo, kontaktní osoba, popis programu, náročnost atd.

A možná vás bude zajímat, že když vyplníte všechny nutné informace, můžete si přímo v systému vytisknout již vyplněný schvalovací list – připravený k odeslání, takže nemusíte totéž vyplňovat dvakrát.

Kdy se zapojit
Pokud se ptáte, kdy je ten správný čas pro vložení tábora, tak KDYKOLI! Ať už je listopad a příprava se teprve rozebíhá, nebo dokonce i když máte už předem obsazeno, vždycky má smysl tábor v nabídce zveřejnit. Posílíte tím propagaci projektu, celého Pionýra, ale také svou vlastní – spojením se známou „značkou“ kterou se Opravdu dobrý tábor během let nepochybně stal.

TIP: ZAZPÍVÁÁÁME SIII
Jistě znáte hlášku z filmu Marečku, podejte mi pero. Ale zpěv patří nejen k táboráku. Zrovna tak se dá zahajovat den nápaditými písničkami na budíček. Večer se hodí uspořádat „hudební šou“ jednotlivců, duetů či sborů, do něhož se mohou samozřejmě hlásit i vedoucí či instruktoři. Kdo ví, třeba odtud vzejdou i budoucí účastníci Pionýrského Sedmikvítku…?


Osmero dobrého tábora

5. JE ZDRAVOTNĚ ZABEZPEČEN
Na táboře je kvalifikovaný zdravotník a povinný kontakt s dětským lékařem v místě pořádání tábora. Pořadatel tábora má od rodičů k dispozici dostatečné informace o zdravotním stavu dítěte a jeho dalších zvláštnostech a jeho povinností je dodržovat je.

6. MÁ DOSTATEK INFORMACÍ PRO VŠECHNY
O provozu, programu, personálním zabezpečení, nárocích na vybavení dítěte mají rodiče dostatek informací předem. Většinou rodiče i děti mají možnost seznámit se s vedoucími na schůzce s rodiči případně i formou účasti na akci pro děti, kterou pořadatel připravuje.

7. ROZVÍJÍ OSOBNOST ÚČASTNÍKA
Tábor je přínosný pro rozvoj dětí – pomocí her mohou rozvíjet svou osobnost a schopnosti, naučí se spolupracovat v kolektivu, odpočinou si od všedního školního života a odnesou si mnoho zážitků i dovedností.

8. MÁ DŮVĚRYHODNÉHO POŘADATELE
Pořadatel tábora je důvěryhodným subjektem. Může doložit případná dobrozdání. Pionýrské skupiny mohou použít i Statut uznané nestátní neziskové organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží.

Ideál Pionýra – Pomoc
Tábor je místem, kde nikdo neobstojí sám, kde je potřeba si pomáhat. Může jít o běžné činnosti jako úklid a příprava jídla, stejně jako o ty nejvelkolepější hry, při kterých se i soupeřící oddíly musejí spojit nabídnout pomocnou ruku, aby si poradily s úkolem. Ostatně i vedoucí musí táhnout za jeden provaz, ideálně i za ten samý konec, aby na táboře všechno klapalo.