Ohlédnutí za Olgou Koukalovou

Týden před prázdninami opustila pionýrské řady Olga Koukalová z Pionýrské skupiny Hraničář Červená Voda. Olinka, jak ji mnozí znali, byla dlouholetou vedoucí PS, působila ale také na úrovni Pardubické krajské organizace Pionýra, mj. jako garantka Pionýrského vzdělávacího centra KOP, byla i dlouholetou členkou České rady Pionýra.

Účastnila se všech významných (klidně řekněme i rozhodujících) jednání v rámci obnovování samostatného Pionýra, včetně toho úplně prvního 10. – 11. listopadu 1990 – Kdo jsme? Odkud a kam jdeme? – ale i všech dalších. Nechyběla ale ani na mnoha pionýrských akcích s dětmi, neboť v dlouhodobé pravidelné práci s nimi viděla smysl a podstatu naší činnosti.
Za svoji pionýrskou práci si zasloužila mnohá ocenění – byla nositelkou medaile MŠMT a držitelkou Křišťálové vlaštovky.
Čest její památce.

Martin