Můžeme ovlivnit vývoj oddílu?

Každý pionýrský oddíl je sociální skupinou, v níž můžeme pozorovat procesy změny v průběhu jejího vývoje. Odborně to nazýváme skupinovou dynamikou. Vývoj má několik fází a v každé jsou vhodné jiné aktivity, které mohou dynamiku skupiny ovlivnit a třeba i urychlit proces. Inspiraci můžete najít i v našich výchovných programech, kde je námětů na činnost víc než dost.

Forming neboli formování již máte s největší pravděpodobností za sebou. Tato potkávací fáze je poměrně krátká a intenzivní. Je vhodné zapojit hry seznamovací, ale i komunikační či méně náročné hry vyžadující spolupráci. Nechtějte po dětech v prvních týdnech roku aktivity, které jsou založeny na důvěře a dobré znalosti druhých.

V současné době se oddíly zřejmě nacházejí ve fázi bouření. Vznikají drobné konflikty mezi jednotlivými členy, vymezují se pozice ve skupině, skupinová pravidla. Jsou-li oddíly větší, mohou se tvořit podskupiny kolem vůdčích osobností, mezi nimiž jsou největší konflikty. Je částečně na nás, jak tato fáze proběhne. Rozvíjejte spolupráci mezi dětmi a podporujte reflexi dění ve skupině. Dávejte šanci i těm méně průbojným, aby zkusili být chvíli lídrem skupiny. U překonávání minového pole se může ukázat, že tichý neprůbojný Toník má dobrou paměť a když ho budou ostatní poslouchat, najdou cestu polem bez větších problémů. Sledujte, poslouchejte, mluvte.

A jsme u třetí fáze, kdy stabilní skupina překonala krizi, má vymezená pravidla, každý má ve skupině svojí pozici, s níž souhlasí. A právě tomuto stavu říkáme normování, tedy to, čeho chceme dosáhnout. Jak? Hrami na rozvoj spolupráce, ve kterých se ukazuje, kdo má jakou roli ve skupině. Členové skupiny spolu musí efektivně komunikovat. Může to být například uvázání uzle na dlouhém laně, aniž by se lana pustili či převrácená kocábka. Máte-li málo nováčků, nebude to dlouho trvat a bude ten správný čas na hry vyžadující velkou dávku důvěry, fungující komunikaci a spolupráci.

Přesune vás to do čtvrté fáze, fáze optimálního výkonu. Teď již skupina funguje jako dobře namazaný stroj, děti jsou schopné řešit problémy, důvěřují si, dají za sebe ruku do ohně. Často mohou samy vymýšlet program, na víkendovkách je nemusíte neustále zaměstnávat, protože chtějí trávit čas společně.

Abychom byli kompletní, vše jednou končí, i skupiny (oddíly) končí, členové je opouštějí, přicházejí noví a vše začíná nanovo. Ale to nás v nejbližší době nečeká, tak se tím netrapme a žijme přítomností.

Mája Zemanová

Minové pole

Skupina se musí dostat na druhou stranu čtvercové sítě. Existuje však pouze jedna cesta, ostatní políčka jsou zaminovaná. Mladším můžete cestu na chvíli ukázat, zda si jí zapamatujou, starším jen označte start a cíl.

Převrácená kocábka

Celá skupina stojí na dece, která představuje loď, která se obrátila dnem vzhůru. Úkolem skupiny je otočit deku (loď) na druhou stranu, aniž by se kdokoliv ocitl v moři (stoupl na zem). Takový člen se utopil a nemůže již skupině pomoci.