Květinový den

I když ještě chybí přesnější informace z několika skupin, víme, že jsme v letošním roce přispěli na účet Ligy proti rakovině částkou vyšší než 1,3 milionu korun. Všem, kteří se o to přičinili, moc DĚKUJEME!!!

Irena

PS Klubovna 14