Křišťálová Darina: Lidé v mém okolí mi dávají vlaštovčí křídla

Nejvyšším pionýrským oceněním je Křišťálová vlaštovku. Uděluje se jednou ročně a mohou ji obdržet jen lidé, kteří v Pionýru dlouhodobě a soustavně pracují. Křišťálovou vlaštovku pro rok 2021 získala předsedkyně Olomoucko-zlínské KOP Darina Zdráhalová. Z rukou předsedy Dušana Pěchoty ji převzala na oblastní poradě v domovské Kroměříži v polovině března.

Předání Křišťálové vlaštovky se uskutečnilo v tvé domovské Kroměříži mezi tvými pionýrskými přáteli. Co to pro tebe znamená?

Každému z těch, kdo tam seděli (i z těch, kdo na jednání nebyli) patří kousek té mé vlaštovky. Jsou součástí mého pionýrského světa a jsem moc ráda, že jsem se ocitla právě v téhle báječné společnosti lidí, kteří pořád hledají další směr a cesty, pro které je pionýrská práce pořád výzvou a naplněním současně. Dávají mi ta pomyslná vlaštovčí křídla.

Vzpomeneš si na svoje začátky v Pionýru?

Jejda, to už je moooc dávno. Já jsem vlastně prošla tím spolkem ve všech jeho podobách – od PO ČSM přes samostatný Pionýr a PO SSM k obnovenému Pionýru. Vzpomněla jsem si i při předávání Vlaštovky, vždyť mezi gratulanty byl i člen mého prvního oddílu.

Co tě na práci s dětmi baví?

Já bych to trošku posunula. Nejen na práci s dětmi mě baví a neustále udivuje, že si člověk může něco vymyslet a vždycky se najdou šílenci stejného ražení, kteří do toho jdou – to je příklad třeba Pionýrské neděle 14. listopadu 2021. A když se to ke všemu ještě i podaří, je to ten správný pocit sounáležitosti, uspokojení a hlavně radosti z toho, s jak báječnými lidmi mohu spolupracovat.

Kdo se jen trochu zajímá o dění v našem spolku, dobře tě zná jako člověka, který je velmi aktivní. Kde na to všechno bereš sílu?

Nevím. 🙂 Asi právě z toho pocitu uspokojení, když se něco podaří. Je to věčný neklid, potřeba hledat a nacházet pořád a pořád něco nové. Takhle se asi člověk narodí. To ale neznamená, že mám pořád kde brát.

Jak relaxuješ?

S lidmi mně nejbližšími, v lese, v sauně, s knížkou, v samotě, můj relax má soustu podob.

Je jasné, že během těch mnoha let, kdy se ti o volném času může jen zdát, se nabízí otázka: Co tě přimělo s tím neseknout?

Ale já mám i volný čas. 🙂 A pak – nemůžeš seknout s něčím, co tě od malička naplňuje, my to máme tak nějak v rodině. To by pak člověka bylo jenom půl a to by byla škoda.

Máš nějaký cíl v Pionýru, kterého bys chtěla dosáhnout (nebo se mu alespoň přiblížit)?

Cíl? Tak o tom nepřemýšlím. Snažím se blížit ze všech sil ideálům, třeba taková Paměť mě občas trápí a k Překonání chybí někdy síly, ale cíl? A co by bylo pak, až by se naplnil?

Ptala se Mirka

Držitelka Křišťálové vlaštovky se Pionýra nikdy nezřekla

Myslím, že jmen pionýrů, která prošla kuloáry i oficiálním jednáním Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, mnoho není – jedno ovšem jistě: Darina Zdráhalová. Její jméno se objevilo v poslaneckých interpelacích směrem k ministru školství, mládeže a tělovýchovy, tehdy Petru Vopěnkovi. Darinin „případ“, kdy ji tehdejší ředitel Školského úřadu v Kroměříži odmítl na začátku 90. let zaměstnat v jakékoli státní škole kvůli pionýrským aktivitám, pronikl totiž až tam. Tak to totiž tehdejší ředitel ŠÚ postavil. Odpověď ministra byla stejná, jako když jsem ho o situaci informoval já: jde o zcela nemístný postih. Přesto měla Darina mít možnost získat zaměstnání přes ŠÚ pouze tehdy, když se zřekne práce v Pionýru. Neznám mnoho lidí, kteří se dostali až na tuho hranu… Darina se přesto Pionýra nezřekla.

Trochu jsme se znali už předtím, ale od tohoto momentu už jsme o sobě věděli o dost víc. Léta bežela a Darina stále pracovala na PS. Oddíl (dnes Stopa) vede mnoho roků. Pečovala o ‘Rajnošky‘, což je táborová základna, kterou jako bytostně srdeční záležitost buduje už od svých mládežnických let. Řadu let si také odpracovala jako předsedkyně ORP Kroměříž atd.

Když se v r. 2001 situace v tehdejší Zlínské KOP dostala do krize, obrátili jsme se na Darinu s výzvou, zda by na sebe vzala odpovědnost, do níž se nikomu nechtělo. Výzvu přijala a po určité době stabilizovala celou KOP. Když se v r. 2008 ocitla v nedobré situaci Olomoucká KOP, šlo se opět za Darinou, zda by přijala funkci správce OKOP. Citovat její vyjádření netřeba, ale výzvu opět přijala a ustálila i další rozkolísanou KOP. Mimochodem – také mi vysvětlila, co je to kryoterapie a proč jí dělá dobře. Také se s ní báječně povídá o knížkách (její knihovna je veliká…).

V posledních letech – vedle PS a KOP – působí i na úrovni celého Pionýra v oblasti obsahu činnosti ve VV ČRP, respektive jako místopředsedkyně Pionýra.

Ano – je svá, tu a tam umíněná, ne vždy je příjemná a ne vždy s jejími názory souzním. Ale před její prací a šíří jejího záběru, kde přikládá ruku k pionýrskému dílu, se vždy s úctou hluboce skloním. Mám za to, že Křišťálová vlaštovka za rok 2021 je ve správných rukách.

Martin