Kopřivnice hostila 22. ročník oblastního kola Pionýrského Sedmikvítku

V tomto ročníku kopřivničtí pionýři uspořádali oblastní kolo Pionýrského Sedmikvítku nadvakrát. Nejprve se 19. února uskutečnilo v pionýrské klubovně oblastní kolo ve Výtvarné činnosti a následně v sobotu 5. března v kopřivnickém kině proběhla prezenční část Dětské Porty, Melodie a Tanců.

Do výtvarek se letos sešlo 89 prací například od dětí z DD Frýdek Místek, 17. PS Karviná, PS Staříč, ZŠ a Družina, školka Staříč Kopřivnice a okolí. Porota následně práce vyhodnotila a vybrala ty, které postoupily do republikového finále v Holešově.

V prezenční části soutěže byly letos nejvíce zastoupenou oblastí Tance. Celkem bylo k vidění 23 vystoupení. Poděkování si zaslouží porota ve složení Božena Klimecká, Eva Špačková, Emílie Filová, Petra Vymětalová, Martina Applová. Neměla to nijak lehké, neboť všechna soutěžní vystoupení byla kouzelná. Porotkyně hodnotily krásné a povedené tance skupin a jednotlivců, divadlo a recitaci, v hudebních kategoriích sólo zpěváky a hru na hudební nástroje. Zastoupena byla i vystoupení z oblasti Dětská Porta.

Děkujeme také moderátorům Lukášovi Melčákovi a Marku Urbánkovi, všem pořadatelům z PS za pomoc a městu Kopřivnice za podporu. Další velký dík patří vedoucím, kteří vystoupení s dětmi nacvičili.

Z březnového prezenčního kola byli ti nejlepší soutěžící ve svých věkových kategoriích nominováni do republikových finále v Českých Budějovicích, Holešově a Kroměříži. Přejeme všem postupujícím hodně štěstí.

Za PS Kopřivnice Božena Klimecká