Klubovna, kde se dá hrát na schovávanou

Dneska se vydáme na návštěvu za Pionýrskou skupinou Za Vodou, která má svou klubovnu ve vojenské pevnosti v Josefově. Pionýři mají klubovnu dlouhodobě pronajatou, ale město jim nájem odpustilo, a dokonce přispívá i na energie a další služby. Nedávno byla zveřejněna zpráva, že se bude josefovská pevnost opravovat. Tato rekonstrukce se však pionýrů nijak nedotkne,“ potvrzuje vedoucí PS Za Vodou Ivana Rýma Vejvodová.

Popiš nám vaši klubovnu.

Nachází se v sociálně vyloučené lokalitě Josefov, která je zároveň pevnostním městem a měla by být velkým lákadlem pro turisty. Jedno s druhým bohužel nejde příliš dohromady, velké množství sociálně nepřizpůsobivých obyvatel mnoho turistů od návštěvy této unikátní pevnosti spíše odláká. Prostory klubovny se nacházejí v bývalém „veliteláku“ přímo na náměstí a jsou tak obrovské (400 m²), že se v nich výborně hraje na schovávanou. Bez problému se zde dají pořádat velké akce, krajská jednání nebo třeba schůzky několika oddílů najednou.

Jak dlouho tu jste?

Klubovnu jsme získali v červnu roku 2008, kdy vznikla PS Za Vodou. Předtím jsme byli součástí stále fungující PS Pohoda a scházeli jsme se v podobně velké klubovně v jaroměřské nemocnici. V Jaroměři máme štěstí, protože všechny tři fungující skupiny mají své velké samostatné prostory, o které se s nikým nemusí dělit.

Na co jste nejvíce pyšní?

Na to, že se nám podařilo uvést klubovnu do současného stavu. V roce 2008 jsme klubovnu přebírali po nájemci, který zde měl vojenské muzeum a odcházel proto, že tu nebylo topení. My jsme prostory od města získali s tím, že si sami na své náklady topení zajistíme. Nebylo to jednoduché, tehdejší rozpočet, který byl hodně poddimenzovaný, se zastavil na čísle 200 000 Kč. Ty jsme však v tu chvíli opravdu neměli, a tak jsme si poradili, jak nejlépe jsme uměli. Tehdejší vedoucí skupiny dal skupině bezúročnou půjčku a o zbytek jsme požádali hejtmana Královéhradeckého kraje. Vůbec nechápu, že nám to všechno tak krásně vyšlo.

Jak máte rozdělenou péči o klubovnu?

Od počátku se pokoušíme vymyslet systém, který by fungoval, ale většinou na něčem (chuti, lidech, času…) ztroskotá. Když je potřeba hodně práce, svoláme velkou brigádu. Jinak se samozřejmě po každé schůzce, jednání či akci provádí klasický úklid.

Máte v plánu klubovnu nějak výrazně upravit, vylepšit či opravit?

Výrazně určitě ne, v minulých letech jsme byli úspěšní v mnoha projektech a šikovná stavební firma nám opravila většinu omítek a klenutých stropů. V příštím roce bychom rádi vyměnili v herně a velké klubovně zátěžový koberec a letošní revize kotle ukázala, že nás zřejmě čeká jeho výměna.

Co vám v klubovně chybí, co byste chtěli jinak?

Co se týká materiálního zabezpečení, už máme vše, co jsme si chtěli pořídit. Ale moc ráda bych změnila přístup ostatních. To, že máme tak obrovské prostory a nemusíme se nikde tísnit nebo se s někým střídat, nám paradoxně spíše ublížilo. Nevážíme si toho, co máme, a nevyužíváme potenciál našich prostor. Mým snem je mít co nejvíce funkčních oddílů, které by tyto prostory zaplnily do posledního místečka.

Ptala se Mirka