Immanuel jako předzvěst XI. VZP

První víkend v září se v Konferenčním centru Immanuel u Ždírce na Doubravou sešli pionýři a pionýrky z celé republiky. Kromě členů Výkonného výboru ČRP jste zde mohli potkat předsedy krajských organizací Pionýra, členy Kontrolní komise Pionýra, hospodáři KOP, členy výkonných výborů KOP, členy Obsahové komise XI. VZP, sbor garantů PVC a lektory.

Celkem se tu potkalo na 70 pionýrů a pionýrek z celé republiky, kteří měli co říci k jednotlivým oblastem, kvůli kterým přijeli, anebo se snažili pochytit co nejvíce informací, aby byli v obraze a mohli informace předat dál na svých krajských organizacích. Připravit program setkání tak, aby se mohli různých jednání zúčastnit ti, kteří tam měli být, nebylo úplně snadné, ale snad se to povedlo. Potkaly se zde také další pracovní skupiny a týmy např. k Ledovým městům nebo zde měla své jednání sekce Komunikace a propagace.

Předsedové KOP měli napilno

Předsedové krajských organizací měli možnost nahlédnout pod pokličku připravovaného Výročního zasedání Pionýra a seznámit se s tím, jak bude probíhat obsahová část jednání. Dále se potkali s členy Výkonného výboru ČRP a mohli se také zapojit do řešení aktuálních otázek, které se spolku Pionýr dotýkají. Na společném jednání s hospodáři, zástupci kontrolních komisí KOP a Kontrolní komisí Pionýra se seznámili s tím, jak to bude dál fungovat v oblasti dotací – např. toky dokladů apod.

Příprava kulatých stolů

Páteční večer a sobotní dopoledne členové obsahové komise pro přípravu XI. VZP věnovali přípravě obsahové části jednání. Jak byli ve své práci úspěšní, mohli posoudit delegáti na jednání VZP, kde se sami stali tvůrci výstupů pro spolek Pionýr na příští roky. Výstupy si můžete přečíst na str. 9 této Mozaiky.

Trello – Kontrolní komise

Kontrolní komise Pionýra zasedala už od pátečního večera a pokračovala v sobotu až do večera. „Jsem moc ráda, že jsme se potkali s hospodáři KOP a členy kontrolních komisí KOP a mohli si společně nastavit systém, na kterém budeme fungovat. Vždy je lepší, potkat se osobně a společně si vysvětlit nějaké nejasné body. Alespoň víme, jestli je nový systém pro všechny srozumitelný. Věřím, že nástroj Trello, bude pro nás všechny přínosem,“ řekla předsedkyně KKP Marcela Hrdličková z Olomoucko-zlínské KOP s tím, že se také potkali kandidáti do Kontrolní komise Pionýra, kteří si nastínili, jakým způsobem by chtěli v budoucnu pracovat.

Směrnice ke vzdělávání

Sobotní odpoledne a nedělní dopoledne se garanti pionýrských vzdělávacích center společně s lektory jednotlivých oblastí (právo, pedagogika, metodika apod) pustili do úpravy směrnice o vzdělávání v Pionýru. Jejich prací bylo projít stávající osnovy a provést jejich aktualizaci tak, aby odpovídala potřebám spolku a zároveň byla v souladu s obecně požadovanými nároky na kvalifikaci instruktorů, vedoucích oddílů, hlavních vedoucích táborů a dalších funkcionářů. Práce na směrnici nekončí a garanti pionýrských vzdělávacích center na ní budou společně pokračovat dál.

Jak víkendové dění viděla Dáša Čechová z Plzeňské KOP, popsala v neděli dopoledne během přestávky v jednání: „Protože jsem členkou obsahové komise pro přípravu výročáku a garantkou našeho plzeňského vzdělávacího centra, jsem celý víkend v jednom kole. Nejdřív jsem společně s lidmi z pracovní skupiny Motivace a oceňování po obsahové stránce připravovala kulaté stoly pro výroční zasedání a teď už s lektory a garanty PVC ladíme kompetence pro táborového pracovníka a za chvíli se pustíme do instruktorů.“

Ne všichni však mohli přijet osobně, ale jsme rádi, že využili možnosti připojit se na jednání on-line, a přispěli tak svými názory nebo alespoň byli při tom, aby věděli, co se v jejich oblasti děje.

Bylo to první osobní setkání pionýrských pracovníků na úrovni republiky v tomto pionýrském (školním) roce. Věříme, že i přes všechno, co nás čeká a co tato dynamická doba přinese, budeme mít možnost se setkávat a posouvat Pionýr vpřed.

Anička N.