Ignorantia juris non excusat

Neznalost zákona neomlouvá. Jeden ze základních principů moderního práva a právního státu se týká nás všech. Zvláště pak je důležité mít toto pravidlo na paměti, pokud v našem spolku (a nejen v něm) vykonáváte nějakou funkci.
Ač se to někdy nezdá, právo popisuje nebo řídí většinu činností v naší společnosti, i když je mnohdy děláme automaticky a „zvykově“, aniž bychom znali přesné znění právních předpisů.
V našem státě se řídíme především ústavou, ústavními zákony, zákony a pak nařízeními vlády, vyhláškami a k nim vydanými přílohami. Aby byly výše jmenované právní předpisy platné a závazné, musí být vydány ve Sbírce zákonů.
Problémem však je nejen v množství již vydaných předpisů, ale jejich následných novelizací. Například Zákon o ochraně veřejného zdraví z roku 2000 (258/2000 Sb.) – důležitý k pořádání táborů, má již 63 novelizací. Ročně stát vydává cca 300 až 600 nových nebo novelizovaných předpisů.
Pro naši činnost, ale i v soukromém životě, potřebujeme jednou za čas znát přesné znění nějakého zákona nebo několika jeho paragrafů. Abyste je mohli rychle a pohodlně najít, doporučujeme využívat služeb webového portálu Zákony pro lidi (www.zakonyprolidi.cz).
Tento užitečný portál zpracovává změny uvedené ve Sbírce zákonů, vede přehled mezinárodních smluv platných pro ČR, zpracovává právo Evropské unie a dokáže zaznamenávat vydaná rozhodnutí našeho Ústavního, Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Můžete tam vyhledávat nejen aktuální znění předpisů, ale i jejich minulá znění a případně je porovnávat. Většina jeho poskytovaných služeb je zdarma.
Zákony pro lidi nabízejí i řadu videonávodů, jak s portálem pracovat a jak nejlépe se dostat k požadované informaci.
Rozšířených služeb tohoto portálu jsme začali využívat i na Ústředí Pionýra a věříme, že nám to do budoucna zajistí včasná avíza chystaných a schválených změn právních předpisů, které jsou pro nás relevantní. Věříme, že by i vám tato stránka mohla pomoci předcházet některým střetům a nedorozuměním s právním řádem naší země – nejen ve spolku, ale i v soukromém životě.

Pavel Buchta