Holešov opět přivítal finalisty celostátní soutěže v oblasti výtvarných a technických dovedností

Sobota 23. března proběhla v Holešově v tvořivém duchu. Od sobotního rána se konaly v SVČ TYMY různé výtvarné a rukodělné dílny, kde si mohli děti i dospělí vyzkoušet zajímavé techniky. Dílnami prošlo 50 účastníků, kteří si odnesli spoustu zajímavých výrobků. Mezi nejoblíbenější patřila keramická dílna a také dílna, ve které si děti vyrobily trička tzv. létajícími barvami.

Odpoledne se v sále konalo slavnostní vyhlášení výsledků republikového finále Pionýrského Sedmikvítku ve Výtvarné činnosti a také finále celostátní Soutěže technických dovedností. Úspěšným mladým tvůrcům byly předány pamětní listy, diplomy a věcné ceny.

Sešla se zde sedmdesátka účastníků s doprovodem. Máme velkou radost, že mezi přítomnými byli nejen místní, ale také tvůrci z širokého okolí. Přijeli k nám dokonce letečtí modeláři z Bošovic u Brna, mladí tvůrci ze Šternberka a také ze Soběchleb.

Slavnostní oceňování bylo zpestřeno hudebním a tanečním programem a nechyběl ani kouzelník. Na vyhlášení byl přítomen i pionýrský psí maskot, který dětem po celou dobu držel palce a také se s nimi ochotně fotografoval.

Tématem letošního ročníku výtvarné oblasti pionýrského Sedmikvítku byli Mimozemšťané (podobně jako ve fotografické soutěži Clona). Do soutěže přišlo přibližně 400 prací z celé ČR, z různých škol, SVČ, DDM, ale nejvíce prací tentokrát přišlo z různých pionýrských skupin. Práce byly rozděleny do tří oborů: dvojrozměrné práce, trojrozměrné práce a keramika.

Do soutěže technických dovedností přišlo okolo stovky výrobků, které byly rozděleny do čtyř kategorií, a to papírové modely, práce se dřevem, plastikové modely a textilní práce.

Pětičlenná porota obdivovala nápaditost

a fantazii některých mladých tvůrců!

Oceněné práce mohli posoudit a ocenit také účastníci slavnostního galavečera na výstavě, která byla součástí akce.

Organizátorem republikového finále byla již po dvanácté PS dr. Mirko Očadlíka z Holešova ve spolupráci se Střediskem volného času v Holešově. Všem, kteří se do soutěže zapojili, ještě jednou děkujeme

a těšíme se na příští ročník, který proběhne na jaře roku 2023. Poděkování patří i všem, kteří konání finále podpořili – MŠMT, městu Holešov a Zlínskému kraji.

Děkujeme také všem porotcům, kteří měli těžkou úlohu vybrat mezi tolika pracemi ty nejlepší. Poděkování si zaslouží také všichni dobrovolníci, kteří pomohli při organizačním zajištění výtvarných a rukodělných dílen

a také při organizačním zajištění slavnostního vyhlášení.

Přejeme všem mladým tvůrcům spoustu nápadů, fantazie a elánu do jejich tvořivé činnosti!

Za organizátory Jarmila Vaclachová