Folklorní tance v Holešově i letos mezinárodní

Téměř 100 členů folklorních souborů se v neděli 24. dubna zúčastnilo celorepublikového finále otevřené soutěže ve folklorních tancích. Díky účasti tanečníků z našeho partnerského města Povážská Bystrica byla tato akce i letos mezinárodní. Folklorní tance se již tradičně konaly v SVČ TYMY Holešov a jsme rádi, že jsme u nás mohli opět po dvou letech folklorní soubory přivítat.

Vyhlašovatelem této soutěžní přehlídky je Pionýr a hlavním organizátorem je PS dr. M. Očadlíka z Holešova. Tato soutěž je otevřená všem zájemcům o folklor – oddílům, školám, folklorním souborům, SVČ, Domům dětí a mládeže atd. Finále soutěže se zúčastnilo celkem pět vysílajících folklorních souborů s osmi různými pásmy. Soutěžilo se ve třech kategoriích: mladší + starší děti + junioři.

Všechny soubory zaujaly porotu nápaditostí, pěveckými a také tanečními výkony. Diváci oceňovali všechna vystoupení velkým potleskem.

Pětičlenná porota byla složena z odborníků na folklor. Zasedli v ní Marcela Urbanová, Naděžda Horáková, Eva Zehnalová, Ivo Urban a Michal Mynář. Porota neměla jednoduchou úlohu vzhledem k tomu, že každé vystoupení bylo originální a z jiné folklorní oblasti, proto si členové poroty zaslouží velké poděkování. V mladší kategorii zvítězil DFS ze ZUŠ Bílovice, na 2. místě se umístilo naše Zrníčko a 3. místo získal DFS Líšňáček.

Ve starší kategorii zvítězila Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem, 2. místo obsadila SZUŠ Stella Povážská Bystrica a na 3. místě se umístil DFS Líšňáček.

V juniorské kategorii si zlaté medaile odvezli tanečníci z DFS Líšňáček.

Všechny oceněné soubory získaly kromě diplomů také medaile, upomínkové dárky a nejmladší soubory obdržely také plyšáka. Při závěrečném ceremoniálu byli oceněni také všichni vedoucí, kteří se dětem věnují ve svém volném čase. Pro děti jsme na závěr připravili překvapení v podobě vystoupení kouzelníka – Mága RadekRa. Toto vystoupení se líbilo nejen dětem, ale i všem dospělákům.

Dále si mohly děti také v rukodělné dílničce s manžely Hutěčkovými vyřezat dřevěnou ozdobu.

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě soutěže, MŠMT a městu Holešov za finanční a materiální podporu. Poděkování si zaslouží i diváci, rodiče a další hosté, kteří vytvořili úžasnou atmosféru.

Jsem moc ráda, že se tato celorepubliková soutěžní přehlídka ve folklorních tancích v Holešově letos opět konala. Pevně věřím, že se k nám soubory budou rády vracet i v příštích letech. Unikátní na této akci je, že se zde setkají soubory z různých oblastí a také to, že si děti od nás odváží medaile, což při těchto soutěžích nebývá obvyklé! Všechny srdečně zveme na folklorní tance v roce 2023!

Jarmila Vaclachová, PS dr. Mirko Očadlíka