Datové schránky – není nač čekat!

Jsou věci, které nás neminou, je proto lepší jim jít naproti: Mezi takové patří zřízení datové schránky (zatím ji má asi polovina PS).

Hodí se proto, aby si vedoucí PS co nejdříve udělal výlet na úřad. Nejjednodušší postup je následující: Vedoucí PS (tj. statutární orgán PS) se vybaví občanským průkazem (a může i dokladem o IČO PS) a vyrazí na nejbližší kontaktní místo veřejné správy, tj. pracoviště Czech Point na poštách či obecních úřadech. (Dobré je ověřit si předem pracovní dobu.) Na místě úředníkovi sdělí, že jde zažádat o zřízení datové schránky pro právnickou osobu nezapsanou v Obchodním rejstříku (jsme zapsáni ve Spolkovém rejstříku), jejímž je statutárním orgánem. Pracovník vyplní formulář, ověří totožnost a vedoucí PS si odnese potvrzení o podání žádosti. Datová schránka je následně zřízena během několika dnů a o jejím spuštění je vedoucí PS vyrozuměn dopisem zaslaným na dohodnutou adresu, v němž jsou potřebná přístupová data. Pak už je možné datovku užívat, respektive si v ní nastavit vlastní potřebné údaje.

Dostupné informace jsou uvedeny na webu: pionyr.cz/nastenka/rizeni/datovky/

Martin

Pozor! Pro úspěšné provedení evidence na rok 2023 bude pro všechny pobočné spolky povinné, aby měly zřízenou datovou schránku. Pokud si do 31. prosince 2022 datovou schránku nezřídíte, při provádění evidence RISP vyhodnotí situaci jako kritickou chybu a evidenci PS nedovolí odeslat ke schválení.