Bez komunikace a propagace to nejde

A máme tu třetí oblast, kterou řešili účastníci Pionýrské neděle. Tentokrát se jedná o oblast komunikace a propagace, kterou funkční kraje, skupiny a oddíly neopomíjejí. Bez toho by se o nich nevědělo a zároveň by pionýři bez efektivní komunikace nebyli schopni organizovat celou řadu aktivit.

„V naší diskuzní skupině jsme se věnovali hlavně propagaci a vnější i vnitřní komunikaci na úrovni Pionýra. Shodli jsme se na tom, že nás čeká hodně práce, protože máme hned několik úkolů, které je nutné v co nejkratší době začít řešit,“ řekl Matěj Zíka, který diskuzní skupinu moderoval společně s Annou Mindlovou.

ALFOU A OMEGOU JE DEFINOVAT ZNAČKU (BRAND)

V komunikaci a propagaci platí, že všechno souvisí se vším a všechno na sebe navazuje. „Nový web můžeme udělat, až bude nový grafický manuál, ale před tím, ještě musíme určit náš brand, tedy značku. Tam očekávám velký rozkol, jsme natolik různorodí, že to podle mě bude řež,“ míní Saša Versta z Plzeňské krajské organizace Pionýra. Má pravdu. Pionýr je rozmanitý, a proto bude obtížné značku správně definovat. A to je úkol, s nímž můžete pomoci na oblastních poradách nebo přímo na XI. výročním zasedání Pionýra. Musíme najít něco, co nás spojuje a veřejnosti předá jasné sdělení, kdo jsme, co děláme a co je naším cílem.

FACEBOOK UŽ JE PRO DINOSAURY

Diskutující probírali, co je v propagaci a komunikaci v Pionýru dobře. Mezi kladně hodnocené interní komunikační kanály patří vnitřní facebookový profil Pionýr (official). Název uzavřené fb skupiny je sice dost matoucí a zasloužil by si změnu, ale pro výměnu zkušeností je fb skupina dobrá volba. Diskutující také řešili, které sociální sítě jsou pro náš spolek vhodné a které „nepoužitelné“. A opět se vrátili k potřebě definovat cílové skupiny a zvolit vhodný nástroj pro komunikaci.

MOZAIKA DO KOŠE?

Došlo i na zpravodaj Mozaika Pionýra. Martin Vašek z Jihomoravské krajské organizace se podělil o zkušenost: „Dřív byla Mozaika v jiném formátu, a když lidem přišla do schránek, rovnou ji vyhodili. Mozaika se v průběhu let zlepšila, ale přístup vedoucích se podle mě nezměnil. Když už si dáváme tu práci s Mozaikou, bylo by zajímavé vědět, kolik lidí ji čte a kolik lidí ji hodí do koše.“ 

Na Mozaiku Pionýra jsou různé názory – nepanuje jednotná shoda na tom, jakou by měla mít podobu – zda papírovou, pouze elektronickou nebo kombinaci obou variant. Miroslav Jungwirth z Pražské organizace Pionýra přišel s myšlenkou, že by se z Mozaiky mohl stát blog a „žít“ průběžně. Zprávy a novinky by byly vydávány v aktuálním čase a ne se zpožděním, které s sebou tištěná verze přináší. Zájem je i o upozornění, že je Mozaika v elektronické podobě již vydána. Další otázky, na něž bude potřeba najít odpovědi, se týkají cílové skupiny, periodicity nebo obsahu.

JSOU OBLASTNÍ PORADY ZDROJEM INFORMACÍ?

Jako jeden z vnitřních komunikačních kanálů byly zmíněny i oblastní porady. K nápadu na jednoduše dohledatelné výstupy z porady i pro ty, kteří se jí nezúčastnili, byl jen krůček. Materiály i informace by měly být stručné a přehledné. A proč? Aby nedocházelo ke ztrátě informací, která může být způsobena předáváním „tichou poštou“.

PROPAGACE A KOMUNIKACE POTŘEBUJE ODBORNÍKY

„V současné chvíli hledáme lidi, kteří jsou odborníky v tomto oboru nebo mají alespoň zkušenosti a chtějí je využít v práci pro spolek,“ řekl Víťa Ondráček, nový člen Výkonného výboru ČRP, který má na starosti oblast propagace. Jako jeden z cílů si stanovil sestavit funkční pracovní skupinu, která se bude oblasti propagace a komunikace v příštích letech věnovat.

Anička N.

Pionýrské komunikační kanály – současný stav

Vnitřní komunikace

•    Zprávy z Pionýra (Horké novinky) – chodí mailem oddílovým vedoucím

•    Mozaika Pionýra – zpravodaj vydávaný jednou měsíčně – má tištěnou (chodí do schránek) a elektronickou podobu na mozaika.pionyr.cz

•    Web pro členy – najdete zde jak informace o Pionýru a z Pionýra, tak i informace z KOP

•    Facebooková skupina Pionýr (official) – uzavřená skupina pro členy Pionýra, kde můžete přidávat příspěvky a získávat informace o aktuálním dění v Pionýru

•    Oblastní porady – každý rok se koná setkání zástupců pionýrských skupin, kteří získají informace z Pionýra a také tu řeší otázky týkající se vlastní KOP

•    Diskuzní fórum – nástroj pro diskuzi ve spolku

Vnější komunikace

•     Sociální sítě – Pionýr využívá Facebook, Instagram, Youtube

•     Web pro veřejnost

•     Tiskové zprávy pro média

Máte zájem o propagaci a komunikaci Pionýra? Máte zkušenosti a chcete pomoci?

Ozvěte se Víťovi Ondráčkovi na vita@jmpionyr.cz.